Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Med engagemang och entusiasm för att leverera hela vägen

Den pågående byggboomen gynnar framsynta transportbolag som samarbetar med och rör sig inom bygg- och anläggningsbranschen. Att hålla vad man lovar och verkligen leverera med kvalitet och kontinuitet dag efter dag är vad familjeföretaget Bulk & Tank i Halmstad står för.

Transportköpare, oavsett bransch och verksamhetsområde, efterfrågar generellt större kapacitet, snabbare flöden och inte minst lägre priser. Bulk & Tank har anammat ett koncept som verkligen går hem hos kunderna. I alla fall medvetna transportköpare som ser till långsiktighet både vad gäller miljömässig och ekonomisk hållbarhet.
– Vi står för vad vi säger och håller vad vi lovar. Det vi erbjuder är prisvärda transporter som håller hela vägen, bekräftar Thomas Wigroth, som etablerade Bulk & Tank i Halmstad tillsammans med hustrun Åsa Wigroth för drygt tolv år sedan.
Precis som Thomas poängterar så fokuserar Bulk & Tank i första hand på kundens krav och önskemål. Det gäller att vara flexibel och ha förmågan att tänka sig in i kundens situation. Det ställer i sin tur krav på transportbolagets medarbetare, som måste vara både lyhörda och förändringsbenägna.
– För oss är vår personal vår absolut viktigaste tillgång, fortsätter Thomas. Alla kan investera i nya ekipage och den senaste tekniken i strävan efter att uppnå mer effektiva transportflöden – men det krävs engagemang och entusiasm för att leverera med hög kvalitet och tillförlitlighet hela vägen.

Duktiga chaufförer viktig tillgång
En av de största utmaningarna inom transportbranschen är som många redan känner till en ständig jakt efter lägsta pris. Det gäller inte minst inom bygg- och konstruktionsbranschen där Bulk & Tank opererar. Pulvermaterial såsom cement, kalk och flygaska är de vanligast förekommande typerna av last, även om det inom Bulk & Tank finns intresse och kapacitet för andra kategorier av material också.
– Vi har byggt upp en stabil grund att stå på och kommer att fortsätta fokusera på våra kunders behov. Engagerade och duktiga chaufförer är då en minst lika viktig tillgång som välskötta och rena ekipage. En annan avgörande framgångsfaktor är att ha roligt på jobbet, understryker Thomas, som också tillägger att det är lika viktigt att värna om miljö och klimat som om arbetsmiljö och personalhälsa.
Det märks att Bulk & Tank är en omtyckt arbetsgivare. Företaget har precis anställt ett par nya chaufförer och ytterligare en är på ingång. Sammantaget blir man då nio anställda i bolaget, inklusive Thomas, som fortfarande själv är involverad i den dagliga operativa verksamheten genom att lasta, köra och lossa bulkvaror.

Bråda tider
Byggbranschens utveckling skapar bråda tider för Bulk & Tank, och Thomas Wigroth ser fram emot att förädla samarbetet med befintliga kunder, samtidigt som nya kunder alltid är välkomna.
– Tack vare ett bra samarbete med andra åkerier kan vi lösa det mesta som gäller pulvertransporter på ett effektivt och miljömässigt fördelaktigt sätt, säger han. Vi ser fram emot en fortsatt tillväxt av nya flöden och vi fortsätter att sträva efter att vara ett av Sveriges bästa bulkåkerier.