Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Med fokus på tillväxt

Oboya Horticulture Industries har en vision inför 2020.
Att bli en ledande leverantör till odlingsbranschen och omsätta över en miljard kronor.

– Absolut, vi har en tydlig ambition att växa och vi tittar löpande på olika intressanta förvärv samtidigt som vi kontinuerligt utvecklar våra befintliga kunders affärer, säger vd:n Mikael Palm Andersson.
Oboya Horticulture är en internationell koncern som bedriver verksamhet inom tillverkning, distribution och försäljning av produkter till odlingsindustrin, hemmaodling och inomhusmiljö.
Bolaget startade av Robert Wu i Hong Kong 2006, och 2013 gick Mikael Palm Andersson in som delägare och är sedan hösten 2015 vd. Huvudkontoret ligger i Stenkullen strax utanför Göteborg. Det svenska moderbolaget äger de 14 dotterbolagen runt om i världen och Robert Wu är fortfarande majoritetsägare i koncernen.
– Jag lärde känna Robert Wu under vår gemensamma tid på New Wave. 2007 slutade jag där och återgick till mitt tidigare jobb som affärsadvokat. Vi höll kontakten och under 2013 gick jag in som delägare och började arbeta heltid med Oboya koncernen, säger Andersson.

Helhetsleverantör
– Vår affärsidé är att i egna fabriker producera olika produkter som odlare dagligen använder i sin verksamhet. Det kan vara krukor, krukbrätten, förpackningar, substrater, logistiklösningar, etiketter och vagnar för transporter. Målet är att vara en helhetsleverantör till både professionella odlare och hemmaodlare, säger Mikael Palm Andersson.
Oboya växer för varje år och omsatte ifjol 350 miljoner kronor och vår ambition är att senast 2020 nå en miljard i omsättning med god lönsamhet. Den totala marknaden omsätter långt mer än 100 miljarder så att nå en miljard innebär fortfarande att vi har en väldigt liten marknadsandel.
Företaget har fabriker bland annat i Polen, Danmark och Kina men även i Afrika där man genom en egen fabrik i Nairobi producerar bland annat förpackningar till rosodlare i Kenya.
– Vi vill naturligtvis växa, utveckla och bredda vår verksamhet ytterligare. Det finns mycket att göra när det gäller exempelvis fröer, torv, gödsel, belysningssystem för växthus och näringslösningar, säger Mikael Palm Andersson.
Branschen som Oboya Horticulture är verksam inom består av ett antal tillverkare som i stor utsträckning säljer till grossister som levererar till odlare. Här skiljer sig Oboya Horticulture från de övriga genom att ha en ambition att inom egna led ha hela kedjan från tillverkning till odlare.

Spännande marknad
Oboya har ca 400 anställda varav 200 i Europa och 200 i Asien. I Kina där företaget har tre fabriker finns en stor och spännande marknad för den här typen av verksamhet.
– Kina utvecklas oerhört snabbt inom många olika områden. Likaså inom odlingsindustrin där Oboya har byggt upp ett starkt varumärke bland odlare i hela landet. Vi utvecklar även ett e-handelssystem både för professionell odling och hemmaodling. Vår marknadspotential enbart i Kina är enorm och vi räknar med att kunna utvecklas mycket snabbt. Enbart på den kinesiska marknaden har vi potential att närma oss en miljard i omsättning inom en femårsperiod, säger Mikael Palm Andersson.
– Vi är ett globalt bolag och har byggt upp en marknadsnärvaro på de viktigaste marknaderna. Regelbundet deltar vi på mässorna runt om i världen och har etablerat oss som en viktig samarbetspartner till våra kunder. Vi är idag inget känt bolag hos gemeneman men inom odlingsindustrin så börjar vårt bolag bli ett välkänt varumärke. Vi växer på samtliga marknader och vi har en mycket stark framtidstro inom koncernen, säger Mikael Palm Andersson.