Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Med havet inpå knuten och all världens service inom räckhåll

Höganäs är en liten men mycket företagssam kommun i nordvästra Skåne. Historiskt sett så har orten Höganäs vuxit fram kring det idag globala utvecklings- och tillverkningsföretaget Höganäs AB. Företaget dominerar fortfarande som en av de största privata arbetsgivarna, men under de senaste 15 åren har näringslivet expanderat inom flera andra segment och branscher. Bland annat så har en blomstrande turistnäring tagit fart med ökande besöksantal.

– Jag brukar definiera vår kommun som en besöks-, bruks- och boendekommun, inleder kommunens näringslivsutvecklare Peter Nyström. Vi har tre starka ben att stå på och för den som vill bo här begränsas inte möjligheterna till att arbeta enbart i Höganäs. Vi har ett fantastiskt läge här på Kullahalvön och med goda kommunikationer kan man arbeta var som helst i regionen, som vi numera marknadsför under det gemensamma varumärket Familjen Helsingborg.

Familjen Helsingborgs styrkor
Peter Nyström understryker att styrkan i att vara en del av Familjen Helsingborg märks specifikt på det välutvecklade tjänsteutbudet som är i princip samma för samtliga kommuner som ingår i Familjen. Det betyder att de allra minsta kommunerna har ett minst lika bra utbud som de större.
– Vi ser en framgångsfaktor i att satsa på gemensamma värden där vi stärker vår lokala och regionala prägel. Vår hemmamarknad här i Skåne är enorm med över 2,3 miljoner invånare samt ytterligare två miljoner om vi räknar in Köpenhamn och norra Själland. Vi har med andra ord en stark lokal marknad och det är vi stolta över.
Många globala företag väljer nordvästra Skåne för etablering av filialer i Sverige tack vare regionens läge och företagstäthet.
– För vissa företag kanske det spelar mindre roll var man sitter, då väljer de också vår region med närhet till havet och andra företag. Man känner sig välkommen och hemma här, det hör vi ofta när vi är ute på företagen. Jag tror också att det finns ett gemensamt intresse kring att det faktiskt är prisvärt att bo och verka här om man jämför med storstadsregionerna. Man kan som exempel få ett mycket fördelaktigt etableringsläge intill motorvägen till ett betydligt lägre pris än i storstäderna, fortsätter Peter Nyström.

Varför Höganäs?
Företag flyttar inte sina verksamheter utan anledning. Man rycker inte upp rötterna om det fungerar bra där företaget redan finns etablerat. Det finns dock flera anledningar till att välja Höganäs. Här finns goda chanser till bra exponering och tillgång till kompetens.
– Alla kommuner i Familjen Helsingborg är inflyttningskommuner. Risken att en investering ska sjunka i värde är mindre än på många andra ställen. Det gör att vi kan locka till oss nya företag. Vi har dessutom en fantastisk naturmiljö där i princip alla som bor i regionen har nära till havet. Höganäs ligger på en udde så för oss är det en självklarhet att bo och verka vid havet, och vi delar gärna med oss av denna prakt.

Satsar på turism
Höganäs kommun värnar om att bygga upp en ännu bättre turistservice. Inom avdelningen för näringsliv och marknad arbetar tre personer på heltid med affärsutveckling och tjänster förknippade med etablering i kommunen. Dessutom arbetar en person enbart med utveckling av besöksnäringen.
– Vi arbetar med moderna värden för att locka besökare till Höganäs och till hela regionen. Vi har en turistbyrå av traditionell modell, men vi arbetar också över gränserna med hög tillgänglighet där vi ser till att placera ut information där besökare behöver den, exempelvis på köpcenter, Kullaberg och andra kända besöksmål.
Peter Nyström berättar att dagens resenärer ofta söker paketlösningar och därför satsar kommunen på att ta fram nya, spännande paketresor kompletta med mat och övernattning för att få gästerna att stanna lite längre i Höganäs. För att ytterligare understryka kommunens strävan efter att hålla så mycket av handeln på hemmaplan har man tagit fram en egen valuta, Euronäs, som går att lösa in i de allra flesta butiker i hela kommunen.