Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Med hjärtat i Hässleholm

Bergendahls rötter i Hässleholm är starka. – Här har vi hjärtat i vår verksamhet som sedan starten med Mikael Bergendahls smöragentur 1922 har utvecklats till ett av landets största familjeföretag och detaljhandelsföretag, berättar Peter Lund, vd för Bergendahls Food.

– Med över 700 medarbetare i Hässleholm är vi idag kommunens största privata arbetsgivare med centrallager och huvudkontor för Bergendahls Food och City Gross på Läreda Industriområde.

Bergendahls Food är framgångsrika över hela Sverige – hur startade den resan?
– År 2001 fattade vi ett viktigt beslut att samla vår partihandel och detaljhandelsverksamhet till Hässleholm. Det var ett helt rätt strategiskt beslut som lade grunden till vår framgång i modern tid. Då hade vi tre City Gross-butiker, vi var drygt 1000 anställda och hade en omsättning på 3,7 MSEK. Idag har vi 44 egenägda City Gross-butiker men också en tillväxt genom vår partihandel med kundbutiker och fria handlare, nästan 5000 anställda och en omsättning på 13 MSEK. Grunden till vår framgång ligger i den unika lojalitet och engagemang som skapats av alla medarbetare i familjeföretaget, vi kallar den Bergendahlsandan. Den sitter i väggarna hos oss.

Bergendahls Food växer men har sitt hjärta i Hässleholm – vad är det som gör just Hässleholm så attraktivt?
– Det centrala läget i Skåne utmed stambanan gör Hässleholm till en knutpunkt och ett nav för tåg och transporter. Det är en stor fördel för vår fortsatta tillväxt både vad gäller kompetensförsörjning och utveckling av kommunikationslösningar. Samtidigt som vi fortsätter att rekrytera lokalt har intresset för vår verksamhet ökat under åren bland annat kopplat till att vi ligger i framkant inom ny teknik för vår verksamhet och många pendlar långt för att arbeta hos oss. Vi vill fortsätta att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare med flexibla lösningar samtidigt som vi är en ambassadör för Hässleholms kommun.

Tankar om framtiden i Hässleholm?
– Vi har alltid haft ett gott samarbete med Hässleholms kommun, som skapar förutsättningar för ett bra företagarklimat här på orten, men också genom olika sociala insatser där vi samverkar genom skolor och organisationer. Det var med stor glädje och stolthet för våra ägare vi öppnade City Gross i Hässleholm 2016 och det mottagandet vi fick värmer mig som är en handlare i själ och hjärta. Här ska vi fortsätta att växa och utvecklas långsiktigt!