Fre 19 aug / År 40 / Nr 3 2022

Med kraft att förändra den svenska bostadsmarknaden

Magnolia Bostad är en ung aktör på bostadsmarknaden men likväl en aktör med kraft att förändra. Med fokus på attraktiva lägen i storstadsområden förvärvar och förädlar företaget fastigheter till nya moderna hyresrätter och bostadsrätter. Det är ett mycket välkommet tilltag för att lösa den akuta bostadsbristen som framförallt är påtaglig i storstäderna.

Magnolia Bostad är med sina innovativa idéer och nytänkande arbetssätt en uppstickare inom fastighetsbranschen. Företaget grundades 2009 av Fredrik Holmström och Andreas Rutili och det första bostadsprojektet startades på Lidingö samma år.
De första projekten blev inflyttningsklara under 2012 – 2013, och kort därpå tog verksamheten fart med en rad olika projekt i storstadsområdena. Under 2014 lades grunden för kommande års expansion, i januari i år förstärktes organisationen med 12 nya medarbetare och i samband med det efterträdde Fredrik Lidjan Andreas Rutili som vd.

Nära 5000 nya bostäder
I skrivande stund har Magnolia Bostad hundratals nya bostäder under produktion baserat på de senaste årens förvärv av fastigheter med attraktiva lägen i Uppsala, Stockholm, Norrköping, Malmö, Helsingborg och Göteborg. Projektportföljen omfattar i sin helhet nära 5000 bostäder som byggstartas inom de kommande åren. Samhällsbyggare är således en titel som Magnolia Bostad kan tillägna sig med rätta. Utvecklingen i Bålsta i norra Storstockholm är bara ett av många exempel som illustrerar det. Här utvecklar Magnolia Bostad cirka 300 nya bostäder i blandade upplåtelseformer och i nära anslutning till det nya bostadsområdet ansvarar man även för byggnation av ett nytt resecentrum, kommunhus och ett antal butikslokaler.
Ett annat spännande projekt är utvecklingen av 1550 nya bostäder i Senapsfabriken, Slotts gamla senapsfabrik i centrala Uppsala. Under 2014 antog Uppsala kommun en ny detaljplan för området och byggnationen är väntas påbörjas 2016.
– Vi strävar efter att integrera kommunens önskemål med vår egen vision för området och därmed skapa attraktiva och hållbara boendemiljöer. Vi tar speciellt hänsyn till hållbarhetsaspekten och här är det många faktorer som spelar in. Genom att vi satsar på blandad bebyggelse och upplåtelseformer tryggas mångfald i våra områden och därmed ser vi även till den sociala hållbarheten, förklarar Fredrik Lidjan.

Störst på hyresrätter
Ytterligare ett projekt är Östra Sala Backe, Uppsalas flaggskepp inom hållbart byggande där ambitionerna kring både innovativa lösningar och nytänkande arkitektur är hög. Med kvarteret Konstnären skapar Magnolia Bostad ett kreativt kvarter med en uttrycksfull arkitektur, även här blir det olika boendeformer vilket skapar grunden för ett levande kvarter. Byggstart planeras till 2017.
Genom att satsa på utveckling av hyresrätter har företaget tveklöst förstärkt sin position på flera av Sveriges starkaste bostadsmarknader.
– Vår produktion kommer att ligga runt 2000 nya bostäder per år under de kommande tre åren. Om vi tänker oss att 80 procent av dessa är hyresrätter så ser vi att Magnolia Bostad i dagsläget är en av Sveriges största utvecklare av hyresrätter. Vi satsar på områden där våra investerare vill vara och där människor vill bo – därför har vi fokus på storstadsområden och regionstäder, säger Fredrik Lidjan som avslutning.