Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Med kraft att förändra

Det blev inte en utan tre framstående nomineringar för Södertäljeföretaget JATC Omsorg och grundaren Liselotte Almén Malmqvist i fjol. En tydlig bekräftelse på att företagets nytänkande koncept, arbetssätt och ledarskap håller den kvalitet som kan förväntas av ett modernt omsorgsföretag. Att få vara med och förändra och göra avtryck i branschen är också bland det viktigaste för Liselotte och JATC Omsorg.

JATC Omsorgs starka tillväxt ledde till final i korandet av Sveriges Supergasell 2014, Liselotte hamnade bland topp tre i utmärkelsen av Årets VD och blev dessutom slutkandidat i EY Entrepreneur Of The Year.
Liselotte ser nomineringarna framförallt som en bekräftelse på att företagets ledarskap är kvalitativt och hållbart, samtidigt som det nytänkande arbetssättet med dess unika koncept har kraften att förändra en hel bransch.
– Jag är stolt, glad och lycklig inte bara för min egen del utan även för mina anställdas del. Tillsammans har vi lyckats åstadkomma något som kan förändra livet för väldigt många människor. Det är också helt i enlighet med vår vision, som bygger på att vara en förebild i samhället och göra en positiv skillnad i människors liv.

Värdet av arbete, boende och fritid
När Liselotte började lägga grunden för JATC Omsorg under slutet av 1990-talet hade hon klart för sig redan från början att verksamheten skulle utgå från en arbetsterapeutisk holistisk helhetssyn. Företaget har således alltid arbetat utifrån nytänkande där man vågar prova nya koncept.
Verksamheten riktar sig till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och psykosociala svårigheter. Genom att erbjuda ett tryggt holistiskt helhetskoncept bestående av arbete, boende och fritid hjälper JATC Omsorg till att skapa en meningsfull vardag för vårdtagarna.
– Den holistiska värdegrunden är själva fundamentet och kittet i vårt arbetssätt, bekräftar Liselotte. Vi har även ett väl uppbyggt nätverk omkring brukaren för att trygga för ett så självständigt liv som möjligt i samhället.
– Vi arbetar dessutom efter ett tryggt och tydligt koncept som bygger på individuella mål och handlingsplaner utifrån uppdraget, brukarens behov och önskemål. Det här sistnämnda anser jag är helt avgörande för att nå positiv effekt hos individen.
Liselotte förklarar att personer med neuropsykiatriska olikheter och/eller med psykosociala komplexa problem ofta lever i utanförskap. Genom JATC Omsorg får de istället en trygg vardag och möjligheten att bryta negativa mönster.
– Vi ska med vår verksamhet dessutom bidra med bärkraftiga stödstrukturer för ett så optimalt självständigt liv som möjligt, som inger frihet, gemenskap och delaktighet i samhället utifrån var och ens egna förutsättningar, drömmar och möjligheter, tillägger Liselotte.

Skapar förutsättningar för tillväxt
Enligt Liselotte har Södertälje som stad och etableringsort också starkt bidragit till framgångarna för JATC Omsorg.
– Södertäljes mångfald gynnar entreprenörskap generellt, något som JATC Omsorg är ett lysande exempel på. Av våra anställda är ungefär 60 procent av annan härkomst och jag anser att det är en av våra grundstyrkor.
JATC Omsorg tror på en fortsatt stabil expansion och rekryterar kontinuerligt. Visionen är att som förebild forma framtidens omsorg och skapa något gott för både individ och samhälle.
– För att vi tillsammans ska kunna nå och leva upp till vår vision krävs en bärkraftig organisation, affärsplan och en företagskultur som bygger på vår värdegrund. Det viktigaste är att alla som arbetar inom verksamheten känner sig delaktiga och vill vara med och förändra. Detta ska genomsyra verksamheten oavsett vem som leder den, konstaterar Liselotte Almén Malmqvist, som själv vill vara en kvinnlig förebild för ett ledarskap och en teamanda som skapar förutsättningar för andra människors tillväxt.