Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Med kunskap och flexibilitet produceras hållbara lösningar i Mälardalen

På Finnslätten i Västerås finns AQ Elautomatik AB & AQ Components Västerås AB. -De båda företagen drivs som en gemensam enhet och skapar en unik möjlighet att utveckla kompletta el- och mekaniklösningar till våra kunder vilka ofta är lokala företag med global verksamhet säger, platschef Emma Östling.

Bolagen tillhör AQ Group som grundades i Västerås 1994 av PO Andersson och Claes Mellgren, efter en avknoppning från ABB. Koncernen har idag 6100 anställda över hela världen och omsätter över 5 miljarder kronor. AQ Components konstruerar och tillverkar allt från enklare plåt- och koppardetaljer, till komplexa mekaniska produkter. Inom koppardetaljer till industrin är man största tillverkaren i Sverige och levererar även globalt. AQ Elautomatik konstruerar och tillverkar elektrisk utrustning och styrsystem. Det finns en bred och lång erfarenhet av konstruktion och produktion, samt att vara en komplett partner och delaktig i kundens produktutveckling. Samtidigt hjälpa kunden att producera och leverera en kostnadseffektiv lösning. Företaget har över 30 års erfarenhet och arbetar med kunder vilka har höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet världen över.

Nära och långsiktiga kundrelationer
-I nära samarbete med kunden bidrar vi med vår långa erfarenhet och kunnande av produktion inom både mekanik och el. Det gör att vi kan erbjuda delar eller hela kompletta lösningar, med stor flexibilitet i både stora och små projekt, berättar Emma Östling. Efterfrågan ökar på helhetslösningar och kunderna ger oss större och större ansvar att delta i produktutvecklingen. Närhet till kunden, företagets kunskap och stora globala nätverk, ger stora fördelar i samarbetet med kunderna. Det nära samarbetet med kunden, ger även en ständig utveckling med nya kunskaper i företaget. Just nu pågår spännande projekt inom bland annat elektrifiering och E-mobilitet. Där företagets erfarenheter bidrar till utvecklingen inom ett nytt område. Grunden för verksamheten är att kunderna ger företaget förtroendet att utveckla och tillverka deras produkter, att få jobba med alla frågor för att vara en långsiktig leverantör.

Hållbar industriell utveckling i Mälardalen
Med den positiva utvecklingen i Mälardalen på industrisidan, med nya spännande företag och innovativa produkter har vår verksamhet bara ökat i närområdet. Tidigare bestod det mer av traditionell industri, nu märker vi att det är en större efterfrågan på prototyper och produktutveckling och tempot är högt . – Vi ser också att det blir viktigare och viktigare att ge en hållbar lösning och producera där kunden finns. Vi växer stort i de branscher vilka är kopplade till hållbarhet, berättar Emma Östling. Att företaget har ett globalt avtryck, skapar också möjligheter att nyttja hela dess produktionskapacitet globalt, och samtidigt ha en affärsrelation lokalt där produktutvecklingen sker, det är både hållbart och effektivt. I Mälardalen med den stora industriverksamheten som finns i området pågår en spännande utveckling som AQ Components Västerås och AQ Elautomatik är en viktig del av.