Lör 23 sep / År 41 / Nr 3 2023

Med passion för återvinningsbara naturmaterial

Med en stark förankring i den småländska myllan fortsätter Abetong att utveckla nya och ytterst innovativa applikationer för betong efter 70 år i branschen. Den största tillämpningen är konstruktion av stommar för flerbostadshus och industrihallar, men betong är ett mångsidigt material som fungerar i de flesta miljöer.

Abetongs resa börjar redan 1945 då bolaget grundas i Vislanda. Huvudkontor, utvecklingsavdelning och grundläggande funktioner finns i Växjö och ambitionen är även att fortsätta bidra till en sund och särpräglande entreprenöriell tillväxt i regionen.
– Av våra cirka 530 anställda finns nära hälften i Vislanda och Växjö. Eftersom en stor del av nyckelkompetensen finns samlad här finns det all anledning att även fortsättningsvis utveckla verksamheten i regionen, säger Magnus Fridvall, Divisionschef Hus Syd.
Med tekniska doktorer anställda i Växjö håller Abetong en hög kunskapsnivå.
– Vi rekryterar årligen nyutexaminerade ingenjörer från Linnéuniversitetet som också är en klart bidragande orsak till att vårt huvudkontor finns här i Växjö.

Bättre inomhusklimat och mindre miljöavtryck
Betong har unika egenskaper som gör det speciellt lämpligt för robusta konstruktioner med höga krav på hållfasthet och beständighet över tid. Dessutom elimineras fukt- och mögelproblematik med betong. Materialet håller även en god brandsäkerhet vilket är speciellt viktigt i flerbostadshus.
– En viktig aspekt som vi gärna framhåller är betongens termiska tröghet som bidrar till ett jämnare inomhusklimat. Uppvärmningsenergi kan sparas eftersom betong lagrar värme under en längre tid. Om det däremot är varmt ute bidrar betongen till att bevara ett svalt inomhusklimat. Dessutom verkar materialet ljudisolerande och lämpar sig därför väldigt väl för byggnation av kontor och bostäder i täta stadsmiljöer, berättar Magnus Fridvall.
Betong har flera miljöfördelar. Förutom sparad uppvärmningsenergi, som genererar ett ekonomiskt intresse, är betong återvinningsbart till hundra procent. Återvunnen betong kan användas både för framställning av nytt byggmaterial och som fyllnadsmaterial vid exempelvis vägbyggen.
– En annan aspekt är att betong absorberar koldioxid vilket gör materialet mer miljövänligt ur det långa perspektivet, påpekar Magnus.

Erkänt hög kompetens
Magnus Fridvall tror på en framtid för betong som ett av de prioriterade byggmaterialen i morgondagens hållbara fastigheter.
– Betong är ett bra alternativ för flerbostadshus. Vi har bland annat levererat stommen till Alabastern, ett 17 våningar högt hus i centrala Växjö. Huset blev mycket uppmärksammat runt om i Sverige eftersom det byggdes med mycket hög kvalitet och samtidigt låg kostnad. Dessutom gick Växjö kommuns arkitekturpris 2012 till projekt Alabastern.
Ett annat uppmärksammat projekt är Växjöbostäders utveckling av Teleborgsskogen, där beställaren valde Preconform som är Abetongs stomsystem för flerbostadshus. Preconform förenar snabbheten med prefabricerad betong och platsgjutningens konstruktiva fördelar.
– Preconform har fått bra genomslag på marknaden och vi har ökat vår produktionskapacitet kontinuerligt under många år tillbaka, fortsätter Magnus. Vi vet att våra kunder kan nå stora fördelar tack vare samarbetet med oss. Vi kan bidra till att skapa en stomlösning som är rätt från början och som ger god ekonomi i projektet. Exempelvis är vår största kund ett av branschens mest lönsamma företag, vilket vi är väldigt stolta över.