Mån 25 sep / År 41 / Nr 3 2023

Med passion för stora gula maskiner

Världens bästa dumprar tillverkas i Braås. Sedan starten har Volvo Construction Equipment varit marknadsledande, det syns både i försäljningssiffror och på marknadsandelar runt om i världen. Nästan var tredje dumper som säljs är tillverkad just i Braås – världens första koldioxidneutrala fabrik för anläggningsmaskiner.

Under mitten av 1950-talet flyttades verksamheten, då bestående av 22 personer, från Östergötland till Braås. Idag är samhället en del av Växjö kommun och 900 personer arbetar på samma plats, i samma anda och med samma mål – att skapa effektiva transportlösningar för sina kunder.

Slutkunderna finns inom en rad olika branscher, från gruvindustri till väg- och anläggning samt samhällsbyggande. Men hjärtat finns kvar på samma ställe, det vill säga i Braås, där det finns en unik passion för stora gula maskiner.

Ärvd uppfinningsrikedom – ny teknik
Det har varit en lång resa hittills, och ändå är den bara påbörjad. Det är i grund och botten samma uppfinningsrikedom som kännetecknar dagens Volvo Construction Equipment, men tekniken har lyfts till en ny nivå.
De ramstyrda dumprar som tillverkas i Braås används ofta för att praktiskt genomföra mycket stora infrastrukturella satsningar, som i sin tur får en avsevärd inverkan på samhället.
– För vår del handlar det om en konjunkturkänslig bransch som ställer krav på flexibilitet och lyhördhet. Det som är intressant nu är att marknaden börjar stabiliseras och att vi ser en upptrappning i vår försäljning, säger Jörgen Sjöstrand, platschef i Braås.
Vår nya dumpergeneration har tagits väl emot på marknaden och snabbt blivit mycket omtyckt av våra kunder. Den nya G-generationen har såväl bättre prestanda som reningsteknik.

Koldioxidneutral fabrik
Hållbarhetsaspekten omfattar mycket mer än så. Även fabriken där maskinerna tillverkas ska tillhöra världseliten när det gäller teknikhöjd och miljöengagemang.
– Från och med årsskiftet är vi i Braås den första fabriken i världen inom vår bransch som är koldioxidneutral. Vi använder inga fossila bränslen i produktionen, vi förlitar oss helt på förnybara energikällor och värmer våra lokaler med fjärrvärme. Det är ett första steg – nästa blir att ställa krav på våra underleverantörer, berättar Jörgen Sjöstrand.
Många underleverantörer finns inom Sveriges gränser, vilket i sig är ett bidrag till en långsiktig hållbarhet med hög sysselsättningsgrad inom svensk verkstadsindustri.
Volvo Construction Equipment utvecklar produkter i världsklass. Lika stort engagemang finns när det gäller kompetensutveckling, eftersom personalen utgör den mest värdefulla resursen enligt Jörgen Sjöstrand.
– Med ett högeffektivt och rationellt produktionssystem kan vi fortsatt vara konkurrenskraftiga mot lågkostnadsländerna. Men för att lyckas måste vi använda hela den samlade kompetensen hos alla våra medarbetare. Vår kunskapsnivå och förmåga att omsätta den i praktiken kommer vara avgörande.

Lägre totalkostnad och ständig förnyelse
Fabriken i Braås konkurrerar framförallt med en lägre totalkostnad i produkterna, som är robusta och håller sin prestanda år efter år. Dessutom är de bränsleeffektiva och det sparar mycket resurser över tid.
– Marknaden är medveten om vilka fördelar som finns med att satsa på högkvalitativa lösningar med lägre totalkostnad. Det har investerats mycket i fabriken och det finns inget som tyder på att investeringstakten ska avta. Snarare tvärtom.
Jörgen Sjöstrand tillägger att det intensiva miljöarbetet också kommer att fortsätta. Fabriken har nyligen fått Volvos interna miljöpris efter sitt arbete med CO2-neutralitet. Man har också lyckats sänka energiförbrukningen i anläggningen med 40 procent på två år.
– Men än finns det mycket kvar att göra. Vi lutar oss inte tillbaka utan fortsätter utveckla våra produkter och verksamheten till att bli ännu mer hållbar och konkurrenskraftig. Vi ska inte följa utvecklingen – vi ska driva den!