Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Med passion för teknik

Med ett enormt teknikintresse och en brinnande passion för utveckling driver IT-mästarens anställda tillsammans företaget mot nya mål. IT-mästaren har enligt vd Christina Åhlstedt något speciellt som gör att det känns meningsfullt och inspirerande att gå till jobbet varje dag. En speciell kultur som andas kreativitet och glädje, och som engagerar varje medarbetare på individnivå.

IT-mästaren säkerställer en bekymmersfri vardag för tusentals IT-användare över hela Sverige. Uppdraget är mycket teknikinriktat och kräver både noggrannhet och förmåga att se saker ur ett helhetsperspektiv. Det är just tekniken som lockar och som får många att välja IT-mästaren som arbetsgivare.
– Vår främsta styrka är utan tvekan kompetensen hos alla som arbetar här. Att våra anställda trivs och stannar kvar är en förutsättning för att vi ska kunna realisera långsiktiga mål, understryker Christina Åhlstedt.

Grogrund för tillväxt
IT-mästaren har antagit mycket ambitiösa tillväxtmål. Inom några år ska omsättningen mer än fördubblas. Men allt handlar inte om siffror och tal, utan snarare om att skapa en bra grogrund för tillväxt. Det har man lyckats med på IT-mästaren, som förlitar sig på medarbetarnas kunskap och utveckling som fortsatt starka drivkrafter för att lyckas.
– Att få arbeta med den senaste tekniken och samtidigt vara delaktig i företagets utveckling sporrar våra medarbetare till att leverera över förväntan, menar Nickan Leijonmarck, HR-chef på IT-mästaren.
Med stor frihet under ansvar och flexibla arbetstider arbetar IT-mästarens medarbetare för att lösa kundernas problem och säkerställa en felfri IT-drift. Med stort utrymme för nytänkande och innovativa lösningar levererar de skräddarsydda lösningar som tar kundens IT-miljö till nästa nivå.
– Alla som arbetar här har en unik passion för teknik. Att man har sitt arbete, det vill säga teknikutveckling, som ett av sina största intressen syns i leveransen mot våra kunder, tillägger Christina.

Flera framgångsfaktorer
Christina Åhlstedt axlade vd-rollen på IT-mästaren i februari i år. Hon började sitt uppdrag med att intervjua alla anställda och samtidigt poängtera att allas åsikter är viktiga för företagets fortsatta utveckling.
Med personalens egna ord kan Christina återge att den goda kamratskapen, utrymme för utveckling, förmånen att få arbeta med den senaste tekniken och stor frihet, är det som gör att man vill arbeta hos IT-mästaren.
– Organisationen är tydligt värdestyrd, där vi bryr oss om och hjälper varandra och har roligt på jobbet, inflikar Nickan Leijonmarck.
I jakten på nya medarbetare samarbetar IT-mästaren bland annat med en lokal skola i Örebro som har yrkesutbildning inom bland annat virtualisering. Planer finns också på att fördjupa samarbetet med bland annat Örebro universitet. Företaget ger gärna unga teknikintresserade en chans genom praktik för att skapa ett större intresse för teknik. Detta gör i sin tur att företag som IT-mästaren får en större rekryteringsbas och det vinner alla på.