Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Med respekt för tradition och miljö

Att Absolut Vodka endast tillverkas i Åhus av svenskt höstvete är lika självklart som att Champagne bara tillverkas av druvor från Champagne. Det bygger på respekt för traditioner och hantverk samt inte minst ett gediget hållbarhetsarbete.
 
– En tydlig alkoholpolicy är en viktig del i The Absolut Companys hållbarhetsarbete. Men att ta ansvar som företag innefattar så mycket mer. Det handlar om att respektera miljön och människorna som lever i den. Det handlar om att ta ansvar för samhällets utveckling. Det handlar även om våra konsumenter och samarbetspartners som vi ser som
en förlängning av oss själva, säger produktionsdirektör Krister Asplund inledningsvis.

Allt bygger på respekt
ISO 26000 är internationell standard för socialt ansvarstagande. Den beskriver vad företag och organisationer kan göra för att skapa en hållbar framtid. Den handlar om att göra minsta möjliga påverkan på miljön. Inte minst utgör standarden en vägledning för företag att vara transparenta och respektera mänskliga rättigheter.
– Med dessa ledord som grund strävar vi efter att varje dag fatta medvetna beslut, stora som små. Som att källsortering är en självklarhet och att vi tvättar flaskorna med Absolut Vodka för att säkerställa smaken och slippa onödiga rengöringsmedel. Att ständigt söka nya vägar för att bli mer miljövänliga ställer höga krav på oss själva, men också på våra partners. Något som resulterat i tydliga riktlinjer kring inköp, produktion och transport.

Ett eget ekosystem
Varje dag producerar The Absolut Company nära en halv miljon flaskor Absolut Vodka i Åhus. Det skapar tusentals arbetstillfällen. Men det tar också andra resurser i anspråk. Nyckeln för att förena framgång med ansvarstagande har varit, och är fortfarande, det egna konceptet Absolut One Source.
– One Source är vårt hjärta och vår själ, bekräftar Krister Asplund. Det är den sammanhållande filosofin kring hela vår produktion, där varje flaska Absolut Vodka springer ur en och samma källa. Det innebär att höstvetet odlas och skördas på fälten i södra Sverige, vattnet hämtas ur egen källa och all vodka produceras på ett och samma ställe. Det innebär också att vi ger tillbaka det vi tar ut från området där vi bor och arbetar. Samma förhållningssätt som borde gälla för alla.

Livsviktig mångfald
Krister Asplund berättar att hållbarhetsarbetet är djupt förankrat i företagskulturen. På The Absolut Company möts människor med 16 olika nationaliteter som arbetar i Åhus och Stockholm.
– Mångfalden är livsviktig, den ger insikter och idéer för hur vi ska agera på våra marknader som ingen homogen grupp kan ge. Men den skapar också respekt och förståelse, för varandra och för omvärlden.
Lika stor vikt läggs vid den enskilda individen.
– Karriärmöjligheterna är i princip obegränsade och vi erbjuder vidareutbildningar och program för alla som vill utvecklas, som människa eller i yrkesrollen. Det har skapat en fin gemenskap och en värdefull kultur som lett till att många väljer att stanna länge vid The Absolut Company.

Världens mest energieffektiva destilleri
Att ständigt söka nya vägar för minimal klimatpåverkan i produktionen har länge varit en del av The Absolut Companys arbete.
– Vårt destilleri är idag världens mest energieffektiva destilleri och alla våra anläggningar är certifierade enligt ISO 14001. De leverantörer vi arbetar med är noga utvalda efter tydliga kriterier där kvalitet och miljömål värderas lika högt, avslutar Krister Asplund med.