Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

Med tillväxt som drivkraft

Nybro är en kommun med tillväxt som drivkraft. Det tydliggörs genom den nya visionen. ”Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro”.

Näringslivsenheten i Nybro välkomnar nya etableringar med nyfikenhet och stöttar tillväxt i befintliga företag med nytänkande. I Nybro finns många stora arbetsgivare inom logistikbranschen samt inom en växande designindustri, men även inom besöksnäring och upplevelser.
– Vi säger designindustri här om vår tillverkande industri. Vi har till exempel Kährs med 750 anställda som designar, utvecklar och tillverkar hållbara trägolv. Det handlar i allra högsta grad om att skapa en hållbar design. Detsamma gäller för ett kluster av företag som tillverkar specialdesignade lampor för offentliga miljöer. Vår designindustri präglas även av arvet från glasindustrin, förklarar Maria Faltin, näringslivschef i Nybro kommun.

Enkelheten lockar
Nybro har ett företagande i framkant, men arbete pågår ständigt för att bli ännu bättre. En stor del av det framtida utvecklingsarbetet handlar om att förbättra dialogen mellan kommunen och näringslivet, och att stärka relationer, skapa fler ytor för samarbete och ökad innovationskraft på temat nyfikenhet och nytänkande.
Under 2019 fick Nybro en stor etablering med Royal Design, som förlägger sitt centrallager till Nybro. Det geografiska läget mitt i Småland var inte det enda som lockade Royal Design, utan även enkelheten som Nybro står för, med en smidig dialog och snabba beslutsprocesser.
– Det ska vara enkelt att etablera sig och driva företag i Nybro. Vi är bra på att möta våra företag, vi håller en aktiv dialog och vi ser till att ärenden hanteras smidigt. Men vi kan alltid bli bättre och vi lutar oss inte tillbaka – utveckling pågår hela tiden och vi ska ligga i framkant som attraktiv företagarkommun, säger Maria Faltin.

Idealisk plats för logistik
Läget mellan Kalmar, Växjö och Karlskrona gör Nybro till en idealisk plats att driva logistiktunga verksamheter på. De anrika logistikbolagen Nybro transport, Smålandslogistik och Börjes logistik är tydliga exempel som vittnar om det.
Designbolag som Kährs och Royal Design värdesätter också läget. De har dagligen stora mängder varor som lämnar lagret på väg ut till kunder i Sverige och utomlands. De är inte logistikbolag men de förlitar sig på goda samarbeten inom logistik. Att sträva efter kortast möjliga väg till slutkund är också att arbeta hållbart. Det är något som designindustrin värdesätter och strävar efter precis som logistikföretagen.
– Framgångarna bygger på att skapa goda samarbeten som utvecklas Nybros näringsliv och som kan locka fler etableringar till oss. Vi ska även ha ett företagsklimat som gynnar utveckling inom befintliga företag och jag tycker personligen att vi kommit väldigt långt här, säger Maria Faltin.