Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Med världen som klassrum

För några år sedan var af Chapmangymnasiet till antalet elever sett den minsta av de kommunala gymnasieskolorna i Karlskrona. Idag är det tvärtom – af Chapmangymnasiet har gått om samtliga skolor och har idag flest elever.

Utvecklingen beror enligt rektor Leif Petersson mycket på de senaste årens satsningar på att skapa glädje och trygghet. Det, förenat med skolans ambitioner inom Ung Företagsamhet (UF), en skarp internationell profil samt förmågan att samverka med det kringliggande näringslivet, lockar fler elever till skolan.

Tiotal yrkesutgångar
Lärlingsutbildning har fått renässans. I många delar av landet har det blivit extra framgångsrikt, och det tycks specifikt omfatta regioner där industriarvet är starkt och där det finns tydliga klusterbildningar inom näringslivet. Blekinge är en sådan region.
– För att skapa tillhörighet och gemenskap har vi valt att kalla lärlingsutbildningen för lärlingsprogrammet. Klasserna är indelade i sina respektive yrkesgrupper, där vi har kategorier som bygg, industri, sjöfart samt hotell och turism, informerar Elisabeth Olsson, som är koordinator för lärlingsprogrammet.
I dagsläget finns det ett tiotal olika yrkesutgångar för elever som går lärlingsprogrammet på af Chapmangymnasiet. Inom sjöfartsinriktningen erbjuds även högskolebehörighet.

Mer entreprenörskap
Många skolor introducerar entreprenörskap som en viktig del i undervisningen. På af Chapmangymnasiet finns UF som tillval i samtliga program och obligatoriskt på ekonomiprogrammet. Skolans elever är framgångsrika inom UF och får ofta representera Blekinge i olika tävlingar och mässor.
– Genom att satsa mer på UF bidrar vi till att höja sysselsättningsgraden i vår region, menar Helena Cedfalck, UF-ansvarig på af Chapmangymnasiet.
Att kunna driva företag, med allt vad det innebär i fråga om samarbete, affärsutveckling och konflikthantering, är viktiga kunskaper att ta med sig oavsett vilken bransch man siktar på. Under hösten 2015 fick elever och lärare inspiration från Prins Daniel som besökte skolan för att berätta som sitt program för entreprenörskap och Prins Daniel Fellowship.

Internationell profil
Som lärling får eleverna vara ute och prova på det riktiga arbetslivet tre dagar i veckan. Ekonomieleverna får en stark entreprenörsprofil. Genom utbyte med skolor på många ställen världen över får elever på samhällsvetenskapliga programmet den unika möjligheten att jämföra sin egen verklighet med den som ungdomar möter i andra länder.
– Redan under sitt första år får eleverna möta nya kulturer då vi fokuserar på närområdet kring Östersjön. Vi har ett utbyte med en skola i Polen bland annat. Under andra året har vi fokus på Europa och gör resor till Frankrike och Belgien, berättar Maria Spångberg, som utvecklar skolans internationella profil.
Det stora äventyret sparas till sista året, då eleverna har världen som tema och får göra en långresa till Sydafrika.

Samarbete är grundläggande
På af Chapmangymnasiet blir eleverna snabbt en del av en betydelsefull helhet med internationell utblick. Utan överdrift kan man säga att skolan erbjuder världen som klassrum tack vare fina samarbeten som etablerats globalt.
Samtidigt värnas samverkan på hemmaplan, bland annat genom att representanter från näringslivet är med och beslutar om utbildningsinnehållet.
– Samarbete med företag i regionen är helt grundläggande för att lärlingsprogrammet ska fungera. Detsamma gäller för utveckling av entreprenörskap och framgångsrika UF-initiativ. Vi söker ständigt efter nya intressenter att samverka med och fördjupar även de samarbeten vi redan har, säger Leif Petersson avslutningsvis.