Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Med viljan att göra skillnad

År 1969 förändrades världen. Det var året då människan för första gången satte sin fot på månen, och de flesta känner nog igen Armstrongs klassiska uttalande om att ”det var ett litet steg för en människa men ett stort steg för mänskligheten”. Samma år etablerades det nytänkande företaget IV Produkt i Småland, sedermera känt för stora tekniska framsteg inom energieffektivisering och inomhusklimat.

IV Produkts affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat. Att IV Produkt var långt före sin tid med affärsidén är en av anledningarna till en fantastisk utveckling.

Nordens ledande leverantör
Fastighetsbranschen står nu inför flera stora utmaningar som bottnar i allt mer omfattande miljökrav. Idag pratar alla om energieffektiviseringar, men IV Produkt var en av pionjärerna. Företaget tog tidigt fram produkter som ansågs revolutionerande i det att de sparar stora mängder energi och därmed bidrar till en ökad hållbarhetsaspekt.
– Att vi var så pass tidigt ute med energieffektiva lösningar har medfört att vi idag har ett visst försprång på marknaden. Vi stannar inte upp utan fortsätter utveckla och förfina våra produkter för att behålla en framstående position, kommenterar Mattias Sjöberg, vd IV Produkt.
Den höga utvecklingstakten bidrar till att IV Produkt fortfarande är Nordens ledande leverantör av egenutvecklade luftbehandlingsaggregat. Omsättningen har fördubblats under de senaste fem åren vilket också ger hållbara avtryck i form av ökade investeringar i regionen.
– Vi har investerat ungefär 70 miljoner kronor i produktionen och nya lokaler under de senaste åren. För oss är det en viktig markering som visar att vi har för avsikt att stanna i Växjö och fortsätta bidra till att utveckla den här regionen, tillägger Mattias.

Beroende av ingenjörskompetens
Alla nya större fastigheter, det kan vara allt från industrihallar och fabriker till sjukhus och flerbostadshus, utrustas med moderna luftbehandlingsaggregat för att skapa ett jämnt, hälsosamt och behagligt inomhusklimat. IV Produkt förenar hälsoaspekten med nytänkande och ser även till hållbarhet ur ett livscykelperspektiv. Något som företaget också var bland de första i branschen med.
IV Produkt har idag 225 heltidsanställda och sysselsätter även en varierande mängd konsulter och underleverantörer. Den tekniska nivån i moderna luftbehandlingsaggregat är hög och IV Produkt är beroende av ingenjörskompetens för att trygga fortsatt tillväxt. Det är den främsta anledningen till att man engagerar sig i nätverket GoTech, som ska stimulera teknikintresset bland ungdomar i regionen.
– Vi har en stor andel ingenjörer anställda idag, men vi behöver fler. Trots att vi lyckats rekrytera utan större svårighet så vill vi tänka långsiktigt och planera för tillväxt som kan ske mycket längre fram i tiden. Vi vill även vara med och påverka så att det i framtiden kan startas upp en civilingenjörsutbildning vid Linnéuniversitetet.

Offensiv tillväxtplan
Mattias Sjöberg betonar att IV Produkt har en mycket offensiv tillväxtplan. Bland annat ska omsättningen fördubblas till 2020 och då uppgå till en miljard kronor. En stor del av den ökade omsättningen ska tryggas genom större satsningar på exportmarknaden.
– Vi lanserar nya produkter och lösningar hela tiden. Genom att ständigt ligga i framkant, satsa på utveckling och tänka energieffektivt har vi lyckats bygga en stark grund för IV Produkt. Det ger oss ett bättre utgångsläge på dagens konkurrensutsatta marknad. Vi kommer att fortsätta driva utvecklingen av energieffektiva luftbehandlingsaggregat med lägsta möjliga livscykelkostnad, säger Mattias avslutningsvis.