Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Medlearn höjer kompetensnivån inom vården

För den som utbildar sig till undersköterska, ambulanssjukvårdare, medicinsk sekreterare eller tandsköterska finns det jobb i stort sett överallt. Medlearn utbildar inom flera olika yrkesroller samt på flera nivåer inom det breda området vård och hälsa. Fokus är alltid jobb efter avklarad utbildning.

En utbildning hos Medlearn är en bra framtidsinvestering för både deltagare och för en stor sfär av potentiella arbetsgivare – för att inte tala om samhället som får tillgång till bra sjukvård med rätt kompetens.

Kompetensförsörjning för bra vård
Så gott som dagligen kan man läsa om det stora rekryteringsbehov som finns inom vården. I utvecklingen av en mer personcentrerad vård med fler valmöjligheter för patienterna blir kompetensförsörjningen ännu viktigare. Medlearns roll är därför tydlig – om vi ska bibehålla och utveckla en bra vård för alla så krävs en långsiktig kompetensförsörjning som täcker alla nivåer.
– Inom många områden inom vården tvingas man idag anställa personal utan vårdutbildning. Det kräver stora insatser kring upplärning på plats bland annat. Vi vill att fler vårdgivare ska få tillgång till utbildad arbetskraft och satsar därför stort på att närma oss målgrupper som kvalificerar till någon av våra utbildningar, säger Inger Shakarchi, rektor och utbildningschef.
Tack vare kombinationsutbildningar som omfattar både yrkesutbildning inom vård och omsorg samt svenska för nyanlända fås en snabbare väg till arbete och vidareutbildning. Medlearn har kombinationsutbildningar på flera orter i Sverige, bland annat i Lerum och Kungsbacka samt med uppstart i Växjö i år.

Stöd för arbetsgivare
Ekvationen tycks enkel. Om fler söker till vårdutbildningar så borde vården kunna rustas med mer kompetens. Samtidigt efterfrågas samma kompetens inom områden som sedan länge är bristyrken och det är den stora utmaningen. Som svar på det erbjuder Medlearn stöd för arbetsgivare genom olika kurser på distans/flex och fortbildningsprogram. Då kan personalen fortfarande vara kvar på arbetsplatsen och läsa in utbildningen parallellt.
– Många arbetsgivare är beredda att satsa mycket på rätt kompetens. Det kan innebära att man får betalt för tiden man lägger på sin utbildning, till exempel. Inom vården finns väldigt många olika möjligheter för den som vill avancera och göra karriär, säger Inger Shakarchi.
De flesta arbetsgivare anställer vikarier och timanställda utan krav på formell vårdutbildning men för att få en fast anställning krävs ofta en gedigen utbildning i botten. För att kunna utvecklas i sin roll bör man därför se över vilka utbildningsmöjligheter som finns och här har Medlearn mycket att erbjuda.

Från komvux till högskola
Medlearn är ett skandinaviskt utbildningsföretag som ingår i Irisgruppen tillsammans med Competens och Iris. Kunderna är de aktörer som upphandlar vård- och omsorgsutbildningar.
I det fria valet som råder idag ska eleverna själva kunna välja utbildningsanordnare, så är det till exempel i Växjö. Därför måste alla som vill konkurrera om att få utbilda framtidens vårdpersonal visa på goda resultat och hög kundnöjdhet. Här har Medlearn gott renommé.
Medlearn har utbildningar på alla nivåer från gymnasial vuxenutbildning (komvux) till yrkeshögskola. Dessutom erbjuds olika företagsutbildningar för privata beställare. På riksnivå utbildar Medlearn cirka 4000 personer om året.