Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Medledarskap stärker företag

Ett hållbart ledarskap som inspirerar och stärker individer skapar också ett hållbart medarbetarskap. Processerna i företaget eller organisationen är effektiva och alla strävar efter samma mål. På sådana arbetsplatser har chefer och medarbetare tillsammans utvecklat ett så kallat medledarskap, där alla känner sig delaktiga och tar ansvar för verksamhetens mål.

Ledaren skapar förutsättningar för sina medarbetare att kunna utöva ett gott medarbetarskap och medarbetarna skapar samtidigt förutsättningar för sin ledare att kunna utöva ett gott ledarskap. Detta kräver stor ömsesidig tillit, engagemang, samarbete och nytänkande – Malmöföretaget iTurn har den erfarenhet och kompetens som krävs för att stötta de företag och organisationer som vill att medledarskapet ska bli ett naturligt inslag i deras verksamheter.
Dagens dynamiska arbetsmarknad ställer allt strängare krav på människor att prestera mer – på kortare tid. Effektivitet, effektivitet och åter effektivitet. Men effektivitet i sig själv har inget egensyfte – det ska vara genomförbart och gynnsamt för både organisationen, individen och gynna samhällsutvecklingen. Det är när individens resultat förenas med organisationens – och samhällets som man uppnår verklig hållbar framgång och utveckling. Detta är ett av huvudbudskapen som iTurn förmedlar.

Långsiktigt hållbara resultat
iTurn är inte som andra företag som sysslar med ledarskapsutveckling. Ledarskapsutbildningar växer fram likt flugsvampar på olika ställen landet över. Många är bra – men få kan leverera långsiktigt hållbara resultat.
iTurn drivs av fyra färgstarka kvinnor med olika bakgrunder och erfarenheter och ett gemensamt mål: att erbjuda stöd till företag och organisationer som vill utveckla ett hållbart ledarskap och medarbetarskap – för att på så sätt skapa framgång i sina organisationer. Och det gör man genom att erbjuda enkla verktyg som är direkt applicerbara i vardagen. På det sättet uppnår man ett hållbart och långsiktigt lärande som skapar långsiktigt hållbara resultat.
– Vi utgår från människor och människors individuella behov i allt vi gör. För vi vet att det är där det hela börjar, hos den enskilda individen, hos mig själv. Våra kunder är både mindre och större globala företag i utveckling, men även företag i omställning. Vi är idag verksamma inom i princip alla branscher och har under åren arbetat med i stort sett alla typer av ledare och medarbetare, berättar Barbara Wennheden, nytillträdd vd som också var med och startade iTurn tillsammans med två kollegor, Eva Shah och Christina Chukman. Gunilla Avodin har kommit in i ett senare skede men kompletterar sina kollegor tillika affärspartners bra med stort fokus på affärsutveckling.

Balanserar utvecklingsarbetet
Det största uppdraget hittills omfattar ledarskapsutveckling för 1500 chefer på global basis för ett av Sveriges största företag. Ingen dag är den andra lik, precis som inget företag är det andra likt. Att snabbt kunna ställa om och fokusera på varje enskilt företags behov är en av iTurns styrkor. De följer med i konjunkturen när företagen behöver utveckla respektive avveckla sin verksamhet och ställa om medarbetare till en ny karriär utanför företaget – och man klarar det galant tack vare en unik mångfald av olika erfarenheter och kompetenser i bolaget.
– Vi vänder oss till alla branscher och arbetar med alla skeden av utveckling och förändring. Vi coachar individer in i organisationen, i organisationen och slutligen vid behov till en ny karriär ut ur organisationen. Det är våra tre affärsområden. Förändring är bra, men det är minst lika viktigt att man kan förädla och ta vara på det som fungerar bra i verksamheten redan idag. Vi balanserar ständigt utvecklingsarbetet att inte enbart omfatta ledarskapet utan även medarbetarskapet. Vi vet att människor som involveras inte kan låta bli att ta ett större eget ansvar, förklarar Barbara.

Positiva förändringar
Att inspirera människor till att själva både vilja och vara villiga att åstadkomma förändring är det underliggande budskapet. I make the turn, iTurn, sammanfattar budskapet som förstärks genom företagets logga som precis som Turning Torso, där iTurn sitter, vrider sig runt som för att visa alla sina goda sidor på en gång.
– Turning Torso symboliserar en människokropp i rörelse. Vi arbetar med människor i rörelse och förändring. Vi är nytänkande och medvetna om hur det ser ut i dagens organisationer. Vi tror på regionen och vill vara med och bidra till den hållbara utvecklingen här. Därför är det med stolthet vi är med som partners i t ex Tillväxt Malmö och Medicon Village i Lund. Samtidigt är vi medvetna om vilka förändringar som krävs för att det ska lyckas. Vi har uppnått mycket på bara tre år, men har fortfarande mycket framför oss. Det är oerhört inspirerande och spännande att få vara med som en katalysator i olika förändringsprocesser – oavsett om det gäller individer, team, organisationer eller företag. Och det är precis det vi har förmånen att få göra varje dag, säger Barbara Wennheden som avslutning.