Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Medlings Insitutet

Under 2013 ska närmare tre miljoner anställda få nya avtal som gäller löner och andra villkor på jobbet. Det lär bli hårda förhandlingar när fackens krav ställs mot arbetsgivarnas farhågor för en lågkonjunktur. Mitt i händelsernas centrum står Medlingsinstitutet vars medlare griper in när förhandlingarna strandar.

Medlingsinstitutet är en av de minsta myndigheterna i Sverige med bara tio anställda som sitter i charmiga lokaler högst upp i ett 1700-talshus i Gamla Stan i Stockholm. Men det är ett viktigt uppdrag den lilla myndigheten har. Att ”verka för en väl fungerande lönebildning” står det i instruktionen. Det innebär att man inte bara ska försöka få fack och arbetsgivare att enas utan också att de ska enas om en nivå på löneökningarna som är bra för samhällsekonomin.
– En viktig del av vårt arbete är att träffa parterna och att ordna tillfällen för dem där de både kan få information och där de kan träffa varandra under mer informella former, säger generaldirektören Claes Stråth. Han har själv ett förflutet som medlare och kan både medlingens svåra konst och förstår spelet bakom kulisserna.
Den del av Medlingsinstitutets verksamhet som syns mest utåt är, som man kan förstå av namnet, medlingen. Mellan 30 och 40 personer står till förfogande och kan få uppdrag att medla som ett slags frilansuppdrag. Men även om förhandlingarna ofta är intressanta för medierna undgår medlarna strålkastarljuset. Under sitt arbete är de sparsamma med kommentarer för att inte störa förhandlingarna. När parterna är överens går medlarna ut bakdörren och låter parterna tala. Det är ändå de som ska ta ansvar för avtalet inför sina medlemmar.

– Medlarna är en meriterad skara. Många har varit förhandlingschefer eller lett någon av parternas organisationer. Men det finns också till exempel före detta politiker i gänget, berättar Claes Stråth.
En medlare måste dels vara väl bekant med förhandlandet och dels ha förtroende från både fack och arbetsgivare. Det tar lång tid att skaffa sig vad som krävs.
– Därför är många av dem pensionärer, säger Claes Stråth.
Trots att Medlingsinstitutet är en statlig myndighet som påverkar löneutvecklingen genom sitt agerande menar Claes Stråth att det är viktigt att skilja på politikens och parternas ansvar.
– Den svenska modellen med minimal statlig inblandning fungerar väl och det är viktigt att slå vakt om den, säger han.