Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Medvind för vindkraftstekniker

För den som utbildar sig till vindkraftstekniker finns det mycket goda arbetsmöjligheter för flera år framöver. Det planeras byggnation av cirka 1100 vindkraftverk enbart i Jämtland, vilket gör efterfrågan på vindkraftsteknisk kompetens stort i regionen. Att det dessutom krävs ännu mer vindkraft för att vi ska klara omställningen till 100 procent förnybar energi inom några decennier gör den långsiktiga efterfrågan ännu större.

Hjalmar Strömerskolan i Strömsund erbjuder i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Högskolan på Gotland samt vindkraftsbranschen en tvåårig yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) för vindkraftstekniker. Utbildningen förbereder för ett varierande arbete i samband med planering, uppförande och drift samt service och underhåll av vindkraftverk. Kort sagt så är vindkraftsteknikern efter avslutad utbildning väl förberedd att ta hand om vindkraftverk och vindparker under hela livscykeln.

Stort intresse för branschen
Utbildning för vindkraftstekniker har funnits i Strömsund sedan 2006 och var från början en Kvalificerad yrkesutbildning (KY) som sedermera utvecklats till en YH-utbildning. Den första vindkraftsutbildningen var egentligen en påbyggnadsutbildning för elektriker. Efter påtryckning från branschen blev det en egen vindkraftsteknisk utbildning som då var landets första på eftergymnasial nivå.
– Nu utbildar vi tredje gruppen YH-studenter och vi har fått ytterligare två omgångar beviljade, upplyser Karin Liinasaari, biträdande rektor på Hjalmar Strömerskolan.
I samband med att Havsnäs Vindkraftpark i Strömsund projekterades så blev intresset för branschen enormt och branschen behövde i sin tur få tag på kompetens snabbt. Svaret blev helt enkelt att starta en ny utbildning tillsammans med nyckelaktörer, det vill säga de lärosäten som bedrev vindkraftsteknisk utbildning på högre nivå – KTH och Högskolan på Gotland.
Det byggs och planeras mycket vindkraft i Jämtland. Hjalmar Strömerskolan har riksintag och kan även ta emot internationella studenter om intresse finns.
– Vindkraft är en internationell bransch och redan idag har vi bra samarbeten för utbyte när det gäller Lärande i arbete, så kallad LIA-utbildning. Den här delen av utbildningen kan utföras var som helst i världen, bara vi har möjlighet att kontrollera utfallet.

Jobb redan innan examen
Branschen räknar med Hjalmar Strömerskolan, som också har ett nationellt uppdrag när det gäller säkerhet och arbetsmiljöfrågor. Karin Liinasaari fortsätter:
– Arbetsmiljöutbildning integreras även i våra andra utbildningar, inte enbart YH-utbildningen. Just nu har vi ett samarbete med Arbetsförmedlingen (AF) där vi utbildar montörer för vindkraftsbranschen. Arbetsmiljöfrågorna är viktiga även här. Vi har utbildat nio grupper om åtta deltagare åt gången på uppdrag av AF, sammantaget blir det nu ett 70-tal personer där merparten har fått arbete efter utbildningen.
När det gäller de vindkraftsinriktade utbildningarna generellt så räknar man med att upp till 90 procent får arbete inom sex månader efter avslutade studier. På YH-utbildningen så har många jobb redan innan examen.