Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Mellanskog ser förändringar i skogsägandet som en möjlighet

Skogsägarna Mellanskog är verksamma i mellersta Sverige, där bland annat Stockholms- och Uppsalaregionen ingår. Föreningen ägs av cirka 32 000 medlemmar men värnar även andra skogsägares intressen. Det är framförallt det småskaliga familjeskogsbruket som Mellanskog företräder och utvecklar, eftersom tillsammans kan även små aktörer vara starka.

Att aktivt verka för välmående och lönsamma skogar och för bra villkor för familjeskogsbrukarna är huvudfokus för Mellanskog. Föreningen förhandlar också med pappers- och träindustrin, för att medlemmarna ska få skäligt betalt för den råvara de levererar. Urbaniseringen i Sverige utvecklas idag snabbast i Europa och det för med sig stora förändringar för skogsbruket och skogsägandet.
– Samhällets demografiska utveckling förändrar utan tvekan det småskaliga skogsägandet, bekräftar Mari Törrö, tjänstechef på Mellanskog. Attityder och kunskap kring skogsägande har också förändrats och det ställer nya krav på hela branschen. Då måste vi som skogsägarförening ta ett samlat helhetsgrepp. En viktig del i detta är att kunna erbjuda bra och heltäckande rådgivning och service till våra medlemmar. Det kräver ständig utveckling av våra tjänster och de kanaler vi levererar detta via, som till exempel medlemswebb och appar.

Nya behov bland dagens skogsägare
Allt fler skogsägare bor idag långt ifrån sin skog och får sin inkomst i huvudsak från yrkesarbete och inte från skogen. En allt större andel av Mellanskogs medlemmar bor i storstäderna, och tiden man lägger på att själv sköta och utveckla skogen har krympt. Skogsägarnas engagemang och vilja att långsiktigt förvalta skogen är dock fortsatt stort.
– Dagens skogsägare önskar i större utsträckning service och stöd för att kunna driva ett aktivt skogsbruk. Ibland är målen med skogsägandet helt annorlunda jämfört med tidigare generationer, och det måste vi också anpassa oss efter. Idag har vi en bredd i vår rådgivning som motsvarar de moderna skogsägarnas behov, menar Mari Törrö.
Naturligtvis finns det fortfarande många mertraditionella skogsägare, som lever alldeles inpå sin skog och som vill och kan lägga mycket av sin egen tid i skogen. De utgör också en viktig målgrupp för Mellanskog. Målet är nämligen detsamma: att främja ett aktivt, lönsamt och samtidigt långsiktigt hållbart skogsbruk.

Vill inspirera den yngre generationen
Ekonomisk och juridisk rådgivning, i samarbete med LRF Konsult, är en ny del av erbjudandet från Mellanskog, som kompletterar den skogliga rådgivningen. Föreningen står även för en rad olika aktiviteter som anordnas för att sprida kunskap om skogen. Ett exempel är MellanskogsElmia 2016, en mässa på temat skogsägande som förhoppningsvis kommer att inspirera många, hoppas Mari Törrö. Avslutningsvis säger hon:
– Skogsägande är en form av entreprenörskap, det vill vi från Mellanskogs sida uppmärksamma. En förhoppning är att även den yngre generationen ska se skogsägandet som en spännande möjlighet. Vi vill att våra medlemmar ska känna att de kan vara skogsägare var och en på sitt sätt och tillhandahålla service och rådgivning som passar just deras situation och mål. Det finns fortfarande mycket kvar att göra men vi anser att vi kommit en bra bit på väg tillsammans med våra ägare och partners.