Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Mer än effektiviseringar för framgång med Lean

Edsbyn är en tätort i Ovanåkers kommun som präglas av entreprenörskap och framåtanda. Trots att det lilla samhället ligger inbäddat i den norrländska skogen finns här en företagskultur som glänser i kapp med storstadsregionerna. Många av de lokala företagen är marknadsledande inom sina nischer. Bland flera framgångsrika exempel finns Svenska Fönster med dess varumärken SP Fönster och Traryd Fönster, med norra Europas största fabrik för tillverkning av träfönster i Edsbyn.

SP Fönster har funnits i Edsbyn i snart 70 år. Under den långa resan, som förvisso bara påbörjats, har främsta fokus alltid varit på kvalitet, tekniskt nytänkande och estetiskt tilltalande produkter. Dessutom har verksamheten alltid präglats av nytänkande när det gäller hållbarhet.

Mer än effektiviseringar
Det allra mest värdefulla inom Svenska Fönster förstärks tack vare de senaste årens utveckling där Lean får ta mer och mer plats i den dagliga verksamheten.
– Tack vare arbetet med Lean har vi lyckats ta hem produktion från lågkostnadsländer. Men det handlar inte enbart om effektiviseringar, utan även om hur vi aktivt arbetar med våra kunder, berättar produktionsdirektör Gunnar Genander.
– Nöjda kunder är det centrala inom Lean och som går under arbetsnamnet Emendo som vi jobbar med. Vi har dessutom en annorlunda inriktning som skiljer oss från mängden i tillverkande industri. Massproduktion är ofta standardiserat, här går vi mot strömmen eftersom vi har en stor volymproduktion som till största delen är specialanpassad efter kundernas önskemål, fortsätter Gunnar.

Ny generation fönster
För några år sedan lanserades en ny generation fönster med en ännu starkare hållbarhetsprägel, bland annat med bättre energivärden och bra materialval.
– Vi var inte bara först i Sverige med certifierade passivhusfönster, utan blev även den första fönstertillverkaren att klara 2012 års skärpta krav för Svanen, informerar Thomas Liw. Målsättningen är att våra slutkunder, det vill säga byggherrar, byggentreprenörer, husfabriker och konsumenter, ska bli så nöjda att de väljer våra produkter även för nästa projekt.
Faktum är att det mesta är kundorderstyrt, men trots det kan Svenska Fönster hålla mycket snäva ledtider. All produktion finns nu koncentrerad i Hälsingland sedan företaget införde förbättringsprogrammet Emendo.

Socialt ansvarstagande
Svenska Fönster sysselsätter över 700 personer och är därmed den största privata arbetsgivaren i Ovanåkers kommun. Socialt ansvarstagande har liksom miljöansvar alltid varit en grundpelare och här påverkas Svenska Fönster starkt av regionens historia.
– Det finns en stark samverkanskultur i vår region och den vill vi vara med och vidareutveckla. Samtidigt måste vi se till den långsiktiga kompetensutvecklingen, både för egen del och för regionens fortsatta konkurrenskraft. Därför engagerar vi oss i den lokala gymnasieskolan, Teknikcollege och andra initiativ för att öka intresset bland ungdomar, förklarar Thomas Liw.

Med drivkraft inifrån
Svenska Fönster kan erbjuda en inspirerande och modern arbetsmiljö där det är ordning och reda som gäller. Mycket kraft fokuseras på att skapa en miljö som föder utveckling. Samtidigt ska verksamheten vara effektiv för att vara konkurrenskraftig.
Det känns lite som om en välkänd småländsk entreprenörsanda har spritt sig långt utanför sina hemtrakter. Men drivkraften kommer inifrån, från Edsbyn, där man sedan 1946 bygger vidare på den stolta tradition som finns i Hälsinglands skogs- och träindustribygder. SP Fönster och Traryd Fönster är utan tvekan två av Sveriges ledande varumärken inom branschen.