Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Mer än en prick på kartan

Bostadsbristen diskuteras numera vitt och brett över hela Sverige. De livliga debatterna visar på ett starkt engagemang från flera håll och det är tydligt att det finns vilja och kraft för att ta tag i frågan. Som en av landets främsta experter på geografisk IT, geografisk information och fastighetsinformation står Metria i centrum av utvecklingen.

En av Metrias absolut viktigaste uppgifter just nu är att bereda bra underlag för utveckling av nya bostadsområden. Fysisk planering är ett relativt nytt kunskapsområde inom koncernen, och till en början har det introducerats som ett tillskott i tjänsteportföljen i bland annat Blekinge. Ambitionen är att fysisk planering ska bli en del av Metrias standardportfölj i hela Sverige under kommande år.

Blekinge visar vägen
Att Blekinge är med och visar vägen för den nya utvecklingen inom Metria tycker regionchefen Jonas Rasmussen är positivt. Regionen blir mer än en prick på kartan och kommer att öka i betydelse både internt inom Metrias egen verksamhet, men även samhällsekonomiskt och då inte minst i fråga om nya etableringar som sker tack vare de nybyggen som är på gång runtom i länet.
– Blekinge är sedan länge ett fäste för kunskap inom våra huvudområden geografisk IT och geografisk information. Att det förstärks med fysisk planering är oerhört positivt – och framförallt med tanke på den växande bostadsbristen som nu även breder ut sig i Blekinge, påpekar Jonas Rasmussen. Han fortsätter:
– Vi har avtal med flera kommuner i Blekinge gällande upprättande och underhåll av i princip allt som har med kartor och mätning att göra. Det innebär att vi även är involverade i utvecklingen av detaljplaner för nya bostadsområden, bland annat i Karlskrona, där det ska byggas mycket under kommande år.
Metria arbetar även med andra tjänster som till exempel flygbildsfotografering och mätning för att skapa ny infrastruktur.
– Numera görs stora delar av flygbildsfotograferingen med hjälp av förarlösa drönare, så kallade UAS. Med dem kan vi täcka mycket stora arealer på kort tid. Med hjälp av materialet kan vi därefter konstruera modeller för hur terrängen ser ut, och den informationen används i sin tur av beslutsfattare till förmån för samhällsutvecklingen, förklarar Jonas Rasmussen vidare.

Har framtiden för sig
Metria har även tillgång till kvalitetssäkrade kart- och fastighetstjänster. Kunderna kan med hjälp av ett enkelt e-handelskoncept beställa geodata när som helst på dygnet.
– Det har i princip aldrig varit lättare att tillgodogöra sig information gällande geografiska förhållanden, men samtidigt behövs mer omfattande kunskap för att bygga upp systemen som hämtar och lagrar informationen, säger Jonas Rasmussen.
Inom Metria finns ett växande rekryteringsbehov men precis som inom många andra tekniskt avancerade områden råder det brist på arbetskraft. Det man kan locka med är framförallt spännande projekt och möjligheter till personlig utveckling. Enligt Jonas Rasmussen har den som satsar på en karriär inom Metria framtiden för sig:
– Eftersom vi rör oss över hela Sverige kan vi också erbjuda möjligheter att upptäcka nya platser. Ibland finns det till och med möjlighet att få vara med i internationella projekt. Jag tror att det är något som uppskattas mer och mer bland arbetstagare idag.