Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

Mer än lön lockar kompetent personal till Skellefteå

I den hårda kampen om kompetent och motiverad personal måste varje arbetsgivare vässa sitt erbjudande. Skellefteås företag och organisationer måste hitta värden förutom lön att erbjuda sina medarbetare för att attrahera och behålla kompetent arbetskraft – något som också gynnar hela regionen. Säkra Skellefteå menar att arbetsgivare kan konkurrera med attraktiva lösningar för pension och försäkring.

Att erbjuda en trygg pension och bra försäkringar är en välkänd möjlighet för att öka attraktionskraften hos dagens arbetsgivare. Samtidigt är det många som väljer bort detta eftersom det sällan efterfrågas av medarbetarna själva.
– Det finns en utbredd osäkerhet och frustration hos de allra flesta av oss när det kommer till de här frågorna. Det gör att den arbetsgivare som kan erbjuda sina medarbetare värdefulla lösningar och personlig trygghet har en konkurrensfördel i rekryteringen, förklarar Emma Lindström, förmedlare och vd på Säkra Skellefteå.

Pension behöver inte vara komplicerat
Att erbjuda medarbetarna bra lösningar och personlig trygghet inom pension och försäkring behöver inte vara komplicerat. På Säkra Skellefteå jobbar sju personer dagligen med att hjälpa företag och organisationer att bli flexiblare och mer attraktiva som arbetsgivare.
– Vi ser till helheten och försöker avdramatisera många av de frågor som finns runt pensioner och försäkringar, till exempel runt alla de val man förväntas göra. På det sättet ser vi till att arbetsgivarna har bra verktyg för att bygga starkare varumärken, vilket lockar till sig engagerad och kompetent personal, berättar Emma Lindström.

Värdefulla åtgärder som signalerar omsorg
Säkra och Emma Lindström menar att arbetsgivaren många gånger kan göra till synes enkla men värdefulla åtgärder som signalerar omsorg och långsiktighet till medarbetarna. Nyckeln är arbetsgivarens vilja att tillföra dessa värden till ekvationen och lyfta frågan med sina medarbetare. Ibland behövs också lite hjälp utifrån.

Säkras råd till arbetsgivare
1. Se möjligheterna i kollektiva avtal och ta tillvara på de fördelar som avtalen faktiskt ger.
2. Låt ämnet ta plats! Ta reda på när och hur individuella lösningar är möjliga och lyft fram de mervärden som det innebär för medarbetaren.
3. Ta hjälp för att undvika vanliga misstag och fallgropar.
4. Hjälp dina medarbetare att förstå helheten och att få svar på eventuella funderingar.
5. Använd pension och försäkringar som stöd för både personalen och organisationen när ni står inför större förändringar.
6. Gör upplägg för pensioneringar i god tid och erbjud medarbetaren personlig vägledning när han eller hon går i pension.
Attraktiva arbetsgivare tar Skellefteå framåt
Skellefteås tillväxtmål på 80 000 invånare år 2030 kräver att regionen kan locka till sig kompetent och engagerad personal.
Emma Lindström företräder hela kontoret när hon säger att Skellefteå har fantastiska utvecklingsmöjligheter både som företagar- och boendekommun.
– Det finns en unik drivkraft i Skellefteå. Den vill vi hjälpa till att ta vara på genom att erbjuda vår kunskap för att öka Skellefteåföretagens attraktionskraft. Vi kommer att expandera och anställa fler till kontoret – förhoppningsvis redan i år. Vår drivkraft är att tillföra kundnytta. Det måste även vara en tydlig och motiverande kraft hos potentiella nya medarbetare.

Kort om Säkra Skellefteå
Säkragruppen består av ett 50-tal ägarledda förmedlarbolag över hela Sverige som samarbetar i det samägda servicebolaget Säkra AB. Samtliga bolag drivs av den enskilda entreprenören med närhet till sina kunder och fokus på långsiktiga relationer.
Säkra Skellefteå AB är ett kompetensbolag som förmedlar pensioner, försäkringar och finansiella tjänster. Visionen är att vara marknadsledande när det gäller kundnytta i Norr- och Västerbotten samt inom den kommunnära sektorn.