Tis 28 nov / År 41 / Nr 5 2023

Mer än sandpapper från Ekamant

Ekamant har varit en pålitlig och trogen partner för global träindustri i nästan ett sekel. Företaget firar sitt 90-årsjubiluem i år och siktar på minst lika många år till som branschens mest tillförlitliga leverantör av högkvalitativa slipmaterial.

Ekamant är den enda producenten av slipmaterial såsom sandpapper i Sverige, men internationellt finns det en handfull stora leverantörer som ofta konkurrerar på samma marknader. Branschen är konservativ, men Ekamant vågar sticka ut och vara annorlunda. Och det handlar om så mycket mer än sandpapper. Det finns väldigt mycket kunskap i produkterna som kommer kunderna till gagn på olika sätt.
Ekamant möter kunder inom trä- och metallindustrierna, samt ett växande segment inom fordonsindustrin. Träindustrin har alltid varit och är fortfarande den största, men tillväxten sker snabbt inom metall- och fordonsindustrin och därför vill Ekamant vara med på den resan också. Teknikskiftet ställer krav på underleverantörer och här ser man på Ekamant att det finns ett visst försprång för den egna verksamheten.

Framträdande produktutveckling
Under produktutvecklingen ställer man många frågor. Vad ska slipmaterialet användas till och av vem? Vilket lim funkar bäst för vilket underlag? Ska man använda vanligt papper eller funkar väv bättre? Och för vilka applikationer kan man enbart använda väv respektive papper? Det finns en stor uppsjö av frågor som Ekamants experter adresserar i utvecklingsprocessen.
– Att utveckla och tillverka slipmaterial är en mer komplicerad process än vad många tror. Det kräver kunskap om materialets egenskaper – både det som ska slipas och det material som utgör grunden i själva slipprodukten. Ekamant har tillverkat dessa produkter i 90 år – men produktutvecklingen har aldrig varit mer framträdande än nu, förklarar vd Mikael Rietz.
Ekamant har en hög och jämn kvalitet i sina slipmaterial. Produkterna utvecklas ofta i samråd med kunderna, ofta handlar det om specialprodukter som baseras på kundens behov. Vad vill kunden uppnå? Det är den viktigaste frågan för Ekamant.

Den viktigaste resursen
Ekamants fabrik i Markaryd anses vara en av världens mest kostnadseffektiva i sitt slag. Verksamheten klassas som kemikalieindustri och därmed råder höga miljö- och säkerhetskrav. Ekamant söker överträffa dessa krav och samtidigt skapa lönsamhet i sina egna processer – något som man tack vare bra planering och struktur lyckas uppnå.
För att även i framtiden kunna vara en av världens ledande tillverkare av slipmaterial behöver Ekamant se över sin kompetensförsörjning.
– Mycket handlar om att marknadsföra industrin och få fler att förstå hur viktig den är – detta är en framtidsbransch där vi faktiskt är med och påverkar slutprodukten inom globala industrier som trä-, metall- och fordonsindustrierna är. Visst behöver vi bra grundkomponenter i form av papper, väv och slipkorn – men utan rätt kompetens kan vi ändå inte leverera något, betonar Mikael Rietz.
Att rekrytera rätt personer till verksamheten är alltså den viktigaste investeringen för framtiden. Det är med rätt kompetens som man kommer att förbli konkurrenskraftiga och ledande i sin produktutveckling, tillverkning och leverans av högkvalitativa slipmaterial.