Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Mer än vacker natur i Tingsryds kommun

Många är snabba med att koppla samman kommunen söder om Växjö med skog och mark, sjöar och idyll. Men i Tingsryd finns så mycket mer! Länge har det varit så att de stora städerna har blivit ännu större och de mindre kommunerna har fått kämpa med att behålla de få invånare de har kvar. Idag tycker jag mig se att den trenden håller på att vända och fler och fler väljer att bosätta sig i en småkommun där närheten till varandra och naturen ökar.

Vi har en väldigt attraktiv natur, det ska vi inte sticka under stolen med. Vattendragen och de drygt 200 sjöarna ger cirka 108 meter strand per invånare och stor chans till sjönära tomt. När vi dessutom hela tiden satsar på att förbättra infrastruktur och kollektivtrafik finns det ingen anledning till att tro att man blir ”strandsatt” i Tingsryd.

Allt finns nära till hands i Tingsryd
Tingsryd växer men avståndet mellan människorna minskar. Vi satsar på mötesplatser från kommunens sida men ökningen av café- och restaurangverksamhet bidrar också till att stärka gemenskapen.
Du vill bo nära ditt jobb, nära affären, nära skolan, nära dina vänner. Du vill att ditt barn ska få de resurser det behöver. Allt detta kan du få i Tingsryds kommun.
Det finns också en trygghet här. Andelen anmälda brott är få. Grannsamverkan är en oerhört starkt bidragande faktor till den låga brottsligheten samt våra nattpatruller som kör omkring i de olika byarna och rapporterar in händelser till polisen.

Spännande skolutveckling
Vi har en decentraliserad skolorganisation. Detta är viktigt för att de små barnen inte ska behöva åka så långt till skolan. Wasaskolan, vår gymnasieskola samt Academy of Music and Business, AMB, gör att majoriteten av våra ungdomar väljer att stanna kvar och studera här i stället för att åka in till Växjö.
Wasaskolans program och dess innehåll har utvecklats och det internationella samarbetet med Holland är väldigt spännande. Vi är väldigt intresserade av vad våra barn och ungdomar tycker för att kunna sätta in konkreta förbättringsåtgärder. Ett av verktygen vi använder och lägger stor vikt vid är den ungdomspolitiska enkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken).

Kostnadsmässigt konkurrenskraftigt
Vi gillar ju billigt i Sverige och du blir inte besviken när du jämför bostadspriserna i Tingsryd med storstäderna. När vi sedan också kan slänga fram det faktum att cirka 15 procent av kommunens invånare är entreprenörer, vilket är en hög siffra nationellt sett, hoppas jag övertyga dig än mer om vår kommuns stora attraktionskraft.
Kostaden för fjärrvärme är mycket fördelaktig tack vare mycket bra avtal med lokala producenter av flis, Vida Energi och JGA. Vi vill ha låga priser. Det gynnar kommunkoncernen, de enskilda fastighetsägarna samt företagen i kommunen. Vi anser att detta också är ett sätt att öka attraktiviteten till att flytta hit samt starta och driva företag.

Mitt ute i skogen men ändå nära
Det är ingen slump att vi är en av de mest campingtäta kommunerna i landet. Vi har nära till väldigt mycket. Vi befinner oss mitt ute i skogen men ändå bara ett stenkast från större städer som Växjö, Karlshamn och två timmars tågresa till Köpenhamn.
Destination Åsnen, Sveriges första nationalparksdestination, samt Sydostleden kommer bidra till en ökad turism och en förhöjd näringslivsverksamhet. På sikt tror jag också att detta kommer leda till en ökad inflyttning till vår kommun.
Och fisket har vi ju redan, något som främjar vårt lands cirka tre miljoner sportfiskare.

Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande, Tingsryds kommun