Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Mer fiber till Forshaga

Regeringen har beslutat att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att uppnå det krävs samarbete mellan flera olika aktörer inom det offentliga såväl som det privata, och bland det allra viktigaste är att det finns tydliga politiska mål som stöttar utvecklingen. Att det finns i Forshaga märks genom de senaste årens intensiva utbyggnad.

Till skillnad från många andra kommuner började Forshaga rusta för fiberkommunikation inifrån, det vill säga först i tätorten. Under de senaste åren pågår ett omfattande arbete med att förtäta fibernätet även på landsbygden. Enligt regeringens mål för 2020 bör minst 90 procent alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
De senaste årens fiberinvesteringar uppgår till strax under 30 miljoner kronor i Forshaga. Det är en medveten strategi där allmännyttiga Forshaga fibernät söker ansluta hela kommunen för att nå målen till 2020 eller strax därpå.
Driftschef Johan Modin ser att regeringens mål kan bli en utmaning – men med nuvarande investeringar ser han också att Forshaga har goda chanser att uppnå en uppkoppling om minst 90 procent inom rimlig tid.
– Visst är det en utmaning, men om vi kan involvera fler och uppmuntra till ökad utbyggnad så ser vi goda förutsättningar för Forshaga, menar Johan.

Alla måste agera
Alla kommuner i Sverige måste agera nu, speciellt med tanke på att kopparnätet successivt fasas ut. Då är det bra att det finns statliga bidrag för att nå ut till mindre samhällen och byar. Här ligger Forshaga redan långt framme med stort intresse för fiberanslutning i glesbygd.
– För oss handlar det om att skapa bättre förutsättningar för fler att få tillgång till fiberuppkoppling. Vi köper installationstjänsten på entreprenad och därför är det intressant för oss att vara en del av MittNät, som organiserar flera värmländska kommuner i arbetet med fiberutbyggnad, förklarar Johan Modin.
Tillsammans med Karlstad, Hammarö, Vansbro, Munkfors, Arvika och Åmål utvecklar Forshaga det gemensamma bolaget MittNät AB för högre anslutningsgrad i regionen. Det medför framförallt betydande besparingsmöjligheter och storvolymsfördelar.

Forshagas framtid
Idag har Forshaga fibernät 1450 anslutningar. Johan räknar med att man inom ett par år kommer att ha över det dubbla.
– Vi behöver förstärka vår organisation med mer resurser och kompetens för att kunna erbjuda det bästa fibernätet. Det är ett öppet nät med öppen konkurrens och det innebär stora valmöjligheter för slutkunden.
Johan Modin är driftschef för tre kommunala bolag: Forshagabostäder, Forshaga fibernät och fjärrvärmebolaget och har jobbat i den kommunala sfären under de senaste 15 åren med mycket fokus på teknik och fiber. Avslutningsvis säger han:
– Jag tycker om utmaningar. Att få vara med och driva revolutionen inom datakommunikation har ett stort värde för mig. Att få vara med och påverka Forshagas framtid känns fantastiskt.