Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Mer hållbart med rätt brandskydd

Om vi kan ta tillvara på och vidareförädla mer svensk skogsråvara inom landets gränser skulle vinsten vara enorm räknat både i arbetstillfällen och ekonomisk vinning. Det finns stora möjligheter att bygga mer i trä, framsynta aktörer har redan börjat satsa på såväl flerbostadshus som idrottshallar helt i trä. Men hur är det egentligen med brandsäkerheten kring det?

När projektet Trästad 2012 först initierades rådde viss skepsis på många håll gällande konstruktion av höga hus och större fastigheter i trä. Man oroade sig framförallt för brandsäkerheten, mycket eftersom man fortfarande kunde minnas problematiken kring de gamla trästäderna från förr.
Dagens höghus i trä har dock föga gemensamt med de forna trästäderna, och den kunskapen spreds genom Trästad 2012. Företaget WoodSafe Timber Protection har tagit det hela ett steg längre och förser nu marknaden med viktig kunskap om vad som verkligen gäller när man ska uppföra stora konstruktioner i trä med dagens krav på brandsäkerhet.
– En stor utmaning är att många beställare inte har tillräckligt med kunskap om vad som verkligen är godkänt som byggmaterial. Att enbart måla på brandskydd räcker inte, i så fall måste man måla alla sidor, även i luftspalt. Att istället använda brandimpregnerat trä förenklar avsevärt, och det är dessutom ett skydd som består över tid, förklarar Thomas Bengtsson, vd på WoodSafe Timber Protection i Västerås.
När träet brandimpregneras förändras materialets egenskaper så att det blir brandbeständigt. Träets förmåga att lagra koldioxid avtar dock inte, och det blir inte heller någon förändring i hur det reagerar mot väder och vind.
– Vi har samtliga certifikat och godkännanden som krävs för att få framställa produkter som blir skyddade mot antändning och brandspridning på alla sidor. Det gäller både för massivt trä och plywood, och vi kan erbjuda ett 15-tal olika träslag inom båda kategorierna.

Består över tid
Thomas Bengtsson grundade företaget 2002 och sedan dess har han arbetat för att öka kunskapen inom byggbranschen gällande olika typer av brandskydd.
Under de senaste åren ligger tillväxten på ungefär 30 procent årligen. Exempel på projekt med brandimpregnerat trä från WoodSafe Timber Protection kan man finna på åtskilliga ställen runtom i Sverige, Tele2 Arena, Mall of Scandinavia och Arkitekthögskolan är bara en handfull exempel.
Produkterna är anpassade och lämpliga både för interiör som exteriör. De kan till och med användas under jord samt inom offshore- och transportindustrin. Detta medför att potentiella kunder som kan tänkas ha användning för brandskyddat trä som byggmaterial finns i en mängd branscher vilket grundlägger den hela tiden ökande tillväxten i företaget.
– Vi skapar något som består över tid och det verkar som att allt fler blir medvetna om fördelarna med det. Det talas mycket om hållbarhet idag – att bygga med trä som brandskyddats på rätt sätt är att bygga hållbart för framtiden, säger Thomas Bengtsson som avslutning.