Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Mer miljövänligt för gods att ta sjövägen

Som nav för export och import på Ostkusten utgör Gävle Hamn en oerhört viktig samarbetspartner för många företag över hela mellersta Sverige. Den industritäta regionen har många tillverkande företag som är i stort behov av att få sina insatsvaror i tid för att producera effektivt, och samtidigt finns flertalet exporterande basindustrier samlade i regionen.

I dagsläget är det över sex miljoner ton gods som årligen hanteras i Gävle Hamns sex terminaler. Trä, papper, stål och petroleumprodukter är de största produkttyperna som hanteras. Då kapacitetstaket i hamnen nästan är nått råder bråda tider för att bygga ut och förstärka befintliga terminaler.

Mål: fördubblad kapacitet
Ambitionen är att hamnen fullt utbyggd enligt nuvarande plan och beslut ska ha en kapacitet som är minst dubbelt så stor som den nuvarande. Gävle Hamn har redan påbörjat ett omfattande utvecklingsarbete där byggnation av ett nytt automatiserat lager för pappersprodukter är i full gång, med siktet på färdigställande under sommaren 2021.
– Tanken med det nya lagret är att attrahera kunder i regionen som vi ännu inte har samarbete med. Det produceras omkring 5,5 miljoner ton papper inom en radie på 30 mil från Gävle, och vi kommer att ha möjlighet och kapacitet för att ta in cirka 10 procent av den produktionen i det nya lagret, säger Fredrik Svanbom, hamnbolagets vd.
Det är inte bara Gävle Hamn som vinner på en sådan ekvation. I dagsläget transporteras den största mängden pappersprodukter med lastbil och i vissa fall tåg ner till kontinenten för att omlastas i container. Delar av den omlastningen kan med fördel ske i Gävle istället, och godset kan då ta sjövägen till kontinenten och därmed spara in många lastbilstransporter per år.

Investerar miljardbelopp
I samband med att Trafikverket bygger ut dubbla elektrifierade järnvägsspår till hamndelen Fredriksskans kan Gävle Hamn ta ett stort kliv in i framtiden. Byggnationen av en helt ny containerterminal har påbörjats och beräknas kunna tas i drift redan nästa år. De nya järnvägsspåren beräknas stå klara 2021.
– Gävle Hamn har redan investerat över en miljard kronor under de senaste åren och under kommande år planeras ytterligare investeringar om minst en halv miljard. När den nya containerterminalen finns på plats så har vi en möjlighet att mer än fördubbla vår kapacitet jämfört med nuvarande, upplyser Fredrik Svanbom.
Det är rimligt att anta att industrin i regionen ger ifrån sig glädjetjut, detta är trots allt en av Gävle Hamns största investeringar genom tiderna. Den är inte minst avgörande för att industrin i mellersta Sverige ska vara fortsatt konkurrenskraftig på en global marknad där kraven på god logistik och korta ledtider är allt.

Framtidens gröna alternativ
Med sitt strategiska läge strax norr om Storstockholmsområdet och i direkt anslutning till Sveriges största industriregioner är Gävle Hamn en naturlig knutpunkt för hela Ostkusten. Förutom kapacitetsfördubbling görs nu även investeringar för att hamnen ska bli en grönare och säkrare hamn. Elektrifieringen av järnvägsspåren är ett bra exempel på det, men det görs mycket mer.
Att frakta mer gods på sjön är i sig också ett steg i rätt riktning för klimatet eftersom det är ett miljömässigt bättre alternativ med större kapacitet till förfogande. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att klimatsmarta transporter handlar om att välja lösningar som kombinerar olika transportslag på bästa sätt. Gävle Hamn storsatsar därför på att utöka sin containerhantering.