Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Mer utrymme för innovationer

Skellefteå Kommun och Skellefteå Kraft AB har tillsammans bildat bolaget Skellefteå Science City AB, som till skillnad från en traditionell science park kommer att fokusera på innovationsstöd utan att vara beroende av en viss lokalisering. Istället integreras hela staden i utvecklingsarbetet för ett mer innovationsdrivet Skellefteå.

Skellefteås vision för 2030 handlar om mycket mer än att öka invånarantalet. När kommunen satsar mot 80 000 invånare ska samtliga delar av samhället integreras och utvecklas.
– För att kommunen ska kunna bibehålla en hög servicenivå till alla som väljer att bosätta sig i Skellefteå måste det finnas goda förutsättningar för företagande. För det krävs i sin tur ett bra innovationsklimat och därför har kommunen satsat på ett nytt bolag för utveckling av det lokala innovationssystemet, förklarar Johnny Högberg, vd för Skellefteå Science City.

Tar vara på Skellefteås styrkor
Johnny berättar att Skellefteå Science City etablerades så sent som under våren 2015, men satsningen har redan fått ett genomslag i form av stort intresse från det lokala näringslivet. Han fortsätter:
– Den nya bolaget har flera funktioner, det handlar bland annat om att stimulera innovationsklimatet i befintliga företag och skapa förutsättningar för nya innovativa företag i Skellefteå. Dessutom ska bolaget attrahera kapital och kompetens till förmån för Skellefteåföretagens utveckling. En spännande satsning som är särskilt värd att nämna är Start Up Nord, som är ett ekosystem för start-ups och som Science City fått uppdraget att utveckla och driva.
– En gynnsam utveckling kräver också att Skellefteå Science City stöttar vidareutvecklingen av det befintliga innovationsstödsystemet så att den tillmötesgår behovet hos innovativa företag, tillägger bolagets Innovation Manager Emina Kovacevic.
Skellefteås styrkor ska tas tillvara och utvecklas till starka innovationsområden. Här kan Skellefteå enligt Emina bland annat konkurrera med kompetens inom IT, trä och energi.

Bra start för innovationsbolaget
Grundarna av Skellefteå Science City när stora ambitioner. På sikt hoppas man på att bolaget ska bli en internationell partner för samverkan inom flera av Skellefteås styrkeområden och det är något som enligt Johnny Högberg inte har funnits i kommunen tidigare.
– Vi satsar mot ett globalt erkännande och vi kommer att jobba nära våra grannar Piteå, Boden och Luleå bland andra för att samla regionen kring utvecklingen. Vi tar gärna rollen som change agent och kommer att jobba aktivt med förändringar, upplyser Johnny.
I dagsläget är det fyra nyckelaktiviteter utifrån vilka arbetet planeras. Den första handlar som Emina redan nämnt om att utveckla innovationssystemet. Den andra innefattar positionering och nätverkande så att intressenter från andra regioner får upp ögonen för Skellefteå. Den tredje aktiviteten kretsar kring att inspirera och komma igång med innovationsarbetet i befintliga företag och den fjärde om omvärldsbevakning, kommunikation och information.
– Vi ser fram emot att bidra till en positiv utveckling av Skellefteå och är glada för att bolaget har har mötts med stor entusiasm, säger Emina Kovacevic.
Skellefteå Science City ägs av kommunen till 51 procent och resterande 49 procent ägs av Skellefteå Kraft.