Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Metal Work satsar på offensiv tillväxt i Sverige

Det blir danskfödde Thorstein Dam som leder den svenska delen av Metal Work in i framtiden. Med över 20 år bakom sig i bolaget och en god kännedom om den skandinaviska marknaden räknar Thorstein med att framgångsrikt kunna etablera en ny strategi för tillväxt i Sverige.

Metal Work säljer komponenter som används inom avancerade automationslösningar samt det senaste inom robotteknologi. Det handlar närmare bestämt om pneumatikkomponenter som behövs för att skapa rörlighet i produkterna där de tillämpas. Nästan all industri som fokuserar på någon form av tillverkning behöver den här typen av komponenter idag, inte minst inom transportsektorn som är en av Metal Works största kundgrupper.

Aktiverar strategin nu
Det är inte bara transportsektorn som kommer att gagnas av Metal Works nya strategi. Stor tillväxt spås även inom robotteknologin framöver.
– Mitt främsta uppdrag nu är att aktivera vår strategi i Sverige, att få med hela organisationen i det arbetet och tillsammans med kunder och leverantörer fullfölja våra mål över tid, säger Thorstein Dam.
Mycket kraft läggs på att skapa starka relationer både externt med kunder och leverantörer samt internt mellan ledning och medarbetare. Det kommer bland annat att satsas mycket mer på utbildning och coaching framöver för att stärka alla medarbetare i sina roller.
– Att Metal Work ska vara en attraktiv organisation att arbeta för och handla med är en självklar del i strategin, kommenterar Thorstein Dam.

Utgår från Vellinge
Metal Works moderbolag finns i Italien, och mycket innovationsinriktat arbete pågår vid huvudkontoret. Företaget har hittills haft stora framgångar bland annat i Danmark, och man hoppas nu på samma bemötande av marknaden i Sverige. Från skånska Vellinge ska Metal Work arbeta upp en stark bas i Sverige, med siktet inställt på industriella nav som Göteborg och Stockholm.
– Vi erbjuder lokala lager och flexibla logistiklösningar som förenklar kundernas vardag. Kunderna ska inte behöva lägga stora resurser på lagerhållning, så istället fokuserar vi på värdeladdade tjänster där vi med bra logistik kan få ut rätt saker i rätt tid till varje kund, säger Thorstein Dam.

Fler filialer kan det bli
I Sverige är det Lundgrens och partnern Swedol som är förhandlingsagent i förmedlingen av Metal Works pneumatikkomponenter. Metal Work förstärker även den egna serviceorganisationen i Sverige med fler medarbetare. Att på sikt kunna utvecklas på fler platser med filialer utöver Vellinge finns också med på agendan.