Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

Mikaels Grävtjänst med i västsvenska samhällsbyggarprojekt

Mikaels Grävtjänst AB är involverade i flera stora västsvenska samhällsbyggarprojekt. Via ett antal grävcentraler levererar företaget gräv- och markarbeten till landets största byggentreprenörer. Det började med en man och en traktorgrävare – samt en stor ambition.

Det började i liten skala i Lysekil med en driven entreprenör och en traktorgrävare 1985. Idag, snart 30 år senare, förfogar grundaren och tillika vd:n Mikael Hansson över ett litet imperium med en bred och välservad maskinpark och en välrenommerad verksamhet som sysselsätter omkring 25 personer.

Imponerande bredd och expertis
Mikaels Grävtjänst utför alla tänkbara tjänster inom gräv-, mark- och entreprenadarbeten. Företaget hyr dessutom ut kompletta välutrustade maskiner och förare för olika typer av arbeten samt har en egen bergtäkt för tryggad leverans av byggmaterial.
– Vi har en stark närvaro över hela Bohuslän och stora delar av Göteborgsregionen. Våra maskiner syns lite varstans, på Avenyn i centrala Göteborg såväl som i Lysekil i samband med stora vattenledningsprojekt som utförs nu. Vi var även involverade under hela ombyggnationen av riksväg 45 som nu har motorvägsstandard, ett projekt som tog många år i anspråk, berättar Mikael Hansson.
Till sitt förfogande har företaget en mycket bred maskinpark omfattande hjulgrävar, larvmaskiner, minigrävare, dumprar och traktorer, hjullastare samt ett antal lastbilar. Det är en imponerande bredd och expertis som ryms i bolaget, vilket också är den främsta anledningen till att fler väljer Mikaels Grävtjänst.
– Vi står för en kompetens och kunskap som utmärker oss. Efter nära 30 år i branschen har vi sett det mesta, vi vet hur man löser olika problem som kan uppstå i projekten och vi gör det snabbt och effektivt.

Levande verksamhet året om
Till skillnad från många andra gräv- och markbolag har Mikaels Grävtjänst jobb året om.
– Vi anpassar oss efter behov och efterfrågan. Det måste man i vår bransch. Naturligtvis är vår verksamhet starkt säsongsbetonad, men vi försöker jämna ut arbetsbelastningen så långt det går och utföra det som går att utföra under vinterhalvåret. Vi har bland annat haft en del transportarbeten och vi erbjuder även snöröjning, så nog finns det att göra året om, resonerar Mikael Hansson.
Bland de lite udda jobben kan nämnas borttagning av stubbar i samband med planerad nybyggnation i Mölndal strax utanför Göteborg. Mikaels Grävtjänst kan helt enkelt lösa det mesta baserat på ett brett utbud av gräv-, schakt- och transporttjänster. Dessutom utför företaget husdräneringar, avloppsanläggningar, sprängningsarbeten, vägbyggen och dikning, samt försäljning av avloppsanläggningar, sand, makadam, grus, jord, matjord och fyllnadsmassor. Uppdragen kommer nästan uteslutande från de största byggentreprenörerna i Sverige, men Mikaels Grävtjänst kan även bistå mindre aktörer vid behov.