Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Militärhögskolans utbildningar kan även lyfta näringslivet

Försvarsmakten erbjuder unika möjligheter för utveckling som är till nytta överallt i samhället, inom alla yrkeskategorier och för alla typer av uppdrag. Vad som har blivit tydligt i det nya försvaret är behovet av att samverka med övriga samhället. Då speciellt som man i större utsträckning behöver dela kompetens med andra arbetsgivare.

Överste Anders Stach är skolchef på Militärhögskolan vid Halmstad garnison. Han inleder med att poängtera att man nu måste slå hål på alla myter om Försvarsmakten som organisation och arbetsgivare. Försvarsmakten har till exempel aldrig haft så många kvinnliga sökande som nu. Samtidigt behövs fler för att uppnå visionen om ett jämställt försvar i Sverige.
– Vi ser ständigt nya exempel på hur kvinnor får ta plats inom vår verksamhet, men vi måste bli ännu bättre. Möjligheterna har utökats successivt, men för att verkligen vara en könsneutral organisation som välkomnar mångfald, med lika möjligheter för alla, måste vi bli mer lyhörda och arbeta med kontinuerliga förbättringar inom flera områden.
Militärhögskolan Halmstad är ett unikt nav i Försvarsmakten med sina tre huvuduppgifter – att utbilda specialist- och reservofficerare till krigsförbanden, att stödja Högkvarteret att leda och samordna all reserv-och specialistofficersutbildning vid Försvarsmaktens övriga skolor och centrum och att leda utvecklingen av ledarskap och pedagogik i Försvarsmakten. I takt med att Försvarsmakten förändrar sin personalförsörjning förändras också Militärhögskolan Halmstads utbildningsuppdrag, inte minst ökar antalet elever i takt med att Försvarsmakten växer. Vägarna in i reservofficersyrket blir också fler, allt för att möta behovet av kompetent personal i krigsförbanden. Det finns goda möjligheter att utvecklas vidare till reservofficer eller specialistofficer i Försvarsmakten för både erfarna soldater som och den pliktpersonal som genomfört militär grundutbildning. Det finns därför både en anpassad reservofficersutbildning som genomförs vid flera tillfällen under året och en längre reservofficersutbildning som startades upp första gången under 2017.

En plats för problemlösare
Militärt anställda inom Försvarsmakten har ett arbete som är mycket resultatinriktat och där problemlösning är centralt. Laget är större än jaget. Det civila meritvärdet baseras generellt på egenskaper som förutom naturlig förmåga att lösa problem även omfattar pålitlighet, punktlighet, ordningssinne och ödmjukhet. Utöver detta tillkommer olika färdigheter beroende på vilket förband och var man tjänstgör.
Maria Andersson är projektledare på Saab och samtidigt reservofficer i Försvarsmakten. Hon har genomfört den anpassade reservofficersutbildningen och kombinerat den med sitt arbete på Saab. Det är bland annat ledarskapsutbildningarna som Maria Andersson upplever att hon har nytta av i sitt arbete på Saab.
– Jag jobbar ju fortfarande inom samma bransch på Saab, men civilt. Genom mina uppdrag och utbildningar från Försvarsmakten har jag utöver en god ledarskapsförmåga fått en mycket större insikt i hur systemen nyttjas i verkligheten och hur en aktör som Saab verkligen kan göra skillnad.
Maria Andersson kan föregå med gott exempel för andra teknikintresserade ungdomar som funderar på en karriär inom Försvarsmakten. Och för arbetsgivare finns det enligt Anders Stach också stora fördelar:
– Den arbetsgivare som anställer en soldat eller reservofficer, får en person med god fysik. Alla soldater har mycket fysisk träning, och vi har otroligt låg sjukfrånvaro. Man får också en person som är säkerhetskontrollerad och testad i olika tester, både fysiska och psykiska. Det tredje är att soldater ständigt ställs inför nya inlärningssituationer – det är människor som har kapacitet att lära sig nya saker, och som lär sig snabbt.
Anders Westerdahl på Saab understryker att man har ett gemensamt ansvar för att bygga landet Sverige.
– Har vi kompetenser som Försvarsmakten har behov av så låt oss dela på dem, säger han.