Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Miljö, hållbarhet och energioptimerat på agendan i Vimmerby

Vimarhem AB i Vimmerby är ett affärsinriktat fastighetsbolag vilket ägs helt av Vimmerby kommun. – Mer byggnation på rätt sätt, på rätt plats med rätt typ av lägenheter, säger vd Johan Oléhn och fortsätter, här är ekonomin i balans och det är viktigt att det fortsätter så i framtiden.

Under hösten har vi påbörjat arbete med att strukturera och digitalisera delar av verksamheten. Ett stort projekt har varit att inventera alla de 1329 lägenheterna företaget äger samt övriga byggnader, för att uppdatera och registrera underhållsbehovet. Ut ifrån den rapporten läggs sedan en underhållsplan. En ny verksamhetsplan har också tagits fram för den framtida utvecklingen. Utöver egna fastigheter har bolaget ett förvaltningsavtal, gällande fastighetsskötsel och drift på alla kommunens övriga byggnader. Bolaget har 40 medarbetare, med ansvar för både yttre- och inre fastighetsskötsel, där finns även yrken så som målare och snickare representerade. Vid större underhåll eller ombyggnationer kompletteras personalstyrkan med för ändamålet lämpliga uppdragstagare utifrån.

Kundernas önskemål styr verksamheten
Så lite vakanser som möjligt är ju alltid målet för denna verksamhet. I centrala tätorten Vimmerby, är det alltid fullt uthyrt och totala vakansen ligger strax under en procent. – Vi upplever ett lägre söktryck i ytterområdena än i tätorten, berättar Johan Oléhn. För att få klarhet i vad hyresgästerna har för önskemål om sitt boende, pågår ett arbete med att ta fram och genomföra en enkätundersökning. Det framtida utvecklingsperspektivet kommer baseras efter de önskemål kunderna har, var, hur och i vilken typ av boende kunderna önskar. Dessa önskemål ska sammanföras med framtidens miljökrav på byggnadsmaterial samt på lång hållbarhet. Det har inte skett någon nyproduktion av bostäder de senaste åren. Nu undersöks den ekonomiska förutsättningen för nybyggnation, avvägt av prisnivå och framtida hyresnivå. Byggmetod är helt beroende av optimering av framtida -energi, -miljö och hållbarhetskrav.

Attraktivt boende med nöjda hyresgäster
-Det är en förutsättning att det finns en tydlig struktur i bolaget, med en affärsplan och en verksamhetsplan att följa mot de mål vi har satt upp, säger Johan Oléhn. Hela hösten har det varit en grundlig planering för att den fortsatta ekonomiskt stabila verksamheten skall utvecklas gynnsamt i framtiden. För att även i fortsättningen kunna erbjuda hyresgästerna ett attraktivt miljöanpassat boende där de kan känna sig trygga med att hyresvärden är ett stabilt företag med långsiktig planering, attraktivt boende och nöjda hyresgäster.