Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

Miljö- och klimatarbete – möjlighet eller hinder för företagande?

Debatten om miljön och hur vi påverkar och belastar den har böljat sedan 1960-talet och fram till idag, tex. om extrema väder och larm om gifter i våra livsmedel.

Näringslivet har tagit till sig detta olika mycket och i olika takt i och med ny teknik, ökade lagkrav och en stigande efterfrågan från kunderna.
Vissa företagsledare går på rykten om hur dyrt och meningslöst det har varit att tex ISO 14000 certifiera sig. Någon annan har misslyckats med ett teknikskifte som marknaden inte uppskattade.

Misslyckanden finns men vi är många som har en lång rad av goda och lyckade exempel att berätta om:
Slakteriet som bytte belysning i fryslagret och efter en månad hade sparat in hela investeringen.
Åkeriet som bytte drivmedel och flyttade gods från lastbil till järnväg och har fått ökade volymer då nya kunder efterfrågade nytänkande åkare.
Fastighetsägare som satsat på en bättre projektering och nya tekniska lösningar för att optimera energiförbrukningen i butiker till flerbostadshus. Nöjda hyresgäster och en kalkyl som tar merkostnaden på under 10 år.

Fler och fler branscher gör nu större omprioriteringar och blir tydligare och trovärdigare i sitt nya miljöarbete. Här ser vi t.ex. företag som hotellkedjor, villabyggare och textiltillverkare.

Vi ser de senast åren att flera svenska företag lyckas väl med sina miljöprodukter och miljökommunikation och att även en global marknad har tagit emot dem med öppna armar. Den tidigare amerikanske ambassadören i Sverige kartlade de mest intressanta s.k. miljöteknikföretagen i landet och hittade en lång rad, varav flera idag exporterar och vissa är uppköpta av nya ägare och växer kraftigt.

Några företagare har haft drivkrafter och kunskap själva men fler och fler har tillsammans i nätverk och föreningar sökt styrka och goda exempel från varandra.
Ett av dessa exempel är Energi- och MiljöCentrum, EMC, som på sex år har samlat ett 60-tal små till stora företag längs västkusten. I nätverket har goda exempel delat med sig av sina erfarenheter. Nationellt etablerade talare har delgett sin kunskap, såsom t.ex. Jan Eliasson, Lena Ek, Anders Wijkman, och Maria Wetterstrand. Vidare arbetar EMC aktivt med att möjliggöra företags utveckling i miljöfrågor via olika EU-projekt.

Slutsatsen från vårt nätverk EMC är att tillsammans blir man starkare i sitt eget miljöarbete genom att mötas på hemmaplan och inspireras av mindre eller större företag liksom av ett företag i en helt annan bransch.

Några inspirerande exempel hittar du i denna tidning, via vår hemsida www.emcsverige.se och fler möter du på träffarna vi arrangerar.

Magnus Falk
Verksamhetsledare för Energi- och MiljöCentrum, EMC