Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Miljö och utbildning i fokus när m4 möter framtiden

m4 gruppen AB är en logistikjätte i Mälardalen som efter några tunga år åter går med vinst.
Men företaget står också inför utmaningar.
– Den största utmaningen är hur vi ska locka nästa generation till transportbranschen, säger Sebastian Sandberg, som är chef för affärsområdet Bygg och Anläggning/Miljö inom m4.

m4 gruppens historia går tillbaka ända till 1939 då flera åkerier och lastbilscentraler grundades i området. m4 gruppen bildades 2010 genom en sammanslagning av fyra transportföretag i mälardalsregionen, allt för att möta de ständigt ökande kraven på säkerhet, hållbarhet och kvalitet. Bergslagens LBC i Fagersta, LBC Västerås, Sörmlast i Eskilstuna och Triofrakt i Köping var alla väletablerade i regionen med flera medlemsföretag.

Vände till vinst
2010 bildades således m4 gruppen av dessa fyra transportföretag och 270 enskilda transport- och maskinföretag blev delägare. Dessutom ingår logistikföretaget Ernsts Express i Avesta som ett dotterbolag i koncernen.
Efter några tunga år så lyckades m4 vända ett negativt resultat på minus 22 miljoner kronor 2013 och 2014 till en vinst på åtta miljoner 2015. Efter det har företaget med huvudkontoret i Västerås, fortsatt att utvecklas i positiv riktning men samtidigt finns det utmaningar inom branschen.
– Det är inte tillräckligt många som utbildar sig till chaufförer som det ser ut nu. Behovet är stort och för att inte behöva förlita sig till de som utbildas på fordonstekniska utbildningar och liknande har vi startat en egen utbildningsakademi som vi kallar m4 akademi, säger Sebastian Sandberg.

Egen akademi
m4 utbildar alla som vill inom transportbranschen och exempel på utbildningar är truckutbildning, ADR och YKB-utbildningar inom godshantering, APV (Arbete På Väg), och olika påbyggnadskurser. Dessutom har företaget tillstånd från Trafikverket att hålla utbildningar för att erhålla yrkesförarbevis.
– Vi har allting inhouse och är riktigt duktiga på det vi gör, konstaterar Sebastian Sandberg.
Även på miljösidan är m4 en viktig aktör. Ända sedan starten 2010 har m4 varit miljöcertifierat och man driver ett miljöprojekt som heter Klimatsmarta m4. Företaget ser bland annat över vilka fordon som kan byta till miljöbränsle och minskar på kemikaliehanteringen i sina tvätthallar.
– Det måste få kosta pengar att göra en insats för miljön och vi ligger verkligen i framkant i miljöarbetet med bland annat laddhybrider till våra tjänstebilar och laddstolpar i anslutning till kontoret.

Kompromissar inte
Sebastian Sandberg, är en ung avdelningschef med sina 34 år, men har redan lång erfarenhet av arbete i branschen bland annat inom Foria och GDL. Han ser en ljus framtid för m4 gruppen som idag sysselsätter över 1.000 personer fördelat på sju olika platser i Mälardalen ( Västerås, Eskilstuna, Fagersta, Katrineholm, Köping, Norrköping och Strängnäs).
– Vi kompromissar inte när det gäller ekonomisk, miljömässig och personell hållbarhet. Det gäller både gentemot våra anställda, kunder och leverantörer. Det är vår styrka och det är därför vi är en bra affärspartner, säger Sandberg.