Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Miljödiplomering – skapar förutsättningar till effektivt miljöarbete

Miljödiplomering kan beskrivas som ett enklare miljöledningssystem för små- och medelstora verksamheter. Halmstadbaserade SEE U hjälper verksamheter att skapa ett effektivt miljöarbete genom att stötta dem i arbetet mot att bli miljödiplomerade. Det gäller även för den nya standarden mot Kvalitetsdiplomering.

Miljödiplomering bygger på en arbetsmetod som är ungefär likadan som den för ISO 14001, den mest välkända miljöledningsstandarden på marknaden. Den stora skillnaden är att ett antal krav är bortskalade, för att systemet ska passa lite mindre verksamheter.
– Generellt är det mindre krav på dokumentation inom Miljödiplomering, men det är fortfarande samma arbetssätt som gäller här som för ISO 14001, det vill säga att samla kunskap om sin verksamhet för att utveckla strategier för miljöförbättrande åtgärder, förklarar Hanna Berggren, som startat SEE U tillsammans med kollegan Hanna Norrman Andersson.

Sparar tid, pengar och miljö
De företag som väljer Miljödiplomering i första hand vill utveckla och anpassa sin verksamhet för att driva en mer hållbar utveckling både internt och externt. Det kan också vara förenligt med krav från kunder och samarbetspartners.
– Att satsa på Miljödiplomering är ett kostnadseffektivt sätt att se över sitt miljöarbete, fortsätter Hanna Berggren. Det kostar inte lika mycket som att certifiera verksamheten enligt ISO-standarden, men ger ändå ett heltäckande perspektiv på miljöarbetet för små- till medelstora företag.
– Att aktivt arbeta med sin miljöpåverkan och driva verksamheten åt rätt håll är något som berör i princip alla typer av verksamheter idag, på ett eller annat sätt. Miljödiplomering är ett lite enklare sätt att göra det på, med bibehållen effekt vad gäller förbättringar och vidareutveckling av den hållbara organisationen.

Stort intresse för Kvalitetsdiplomering
Sedan hösten 2016 så finns det även en standard för Kvalitetsdiplomering, Svensk Kvalitetsbas. Det är speciellt utvecklat för små- och medelstora företag som vill jobba strukturerat med kvalitet och genomföra ständiga förbättringar inom området.. Precis som Miljödiplomering är Kvalitetsdiplomering en förenklad version av motsvarande ISO-standard, i detta fallet ISO 9001.– Vi har precis börjat arbeta med Kvalitetsdiplomering, som är en ny standard sedan några månader tillbaka, men som redan genererat ett intresse. Vi ser att det finns en stor utvecklingspotential eftersom efterfrågan redan finns, konstaterar Hanna Berggren.

Bra alternativ
I många upphandlingar kan det stå att ”certifiering enligt ISO-standard eller liknande” är ett krav för att få lämna anbud. Miljö- respektive Kvalitetsdiplomering är exempel på system som täcks in där, och som är jämförbara med ISO:s standarder.
– Precis som för ISO-certifieringarna så är det en extern revisor som granskar systemet för såväl Miljö- som Kvalitetsdiplomeringen. För små- och medelstora bolag är Miljö- respektive Kvalitetsdiplomering ett bra alternativ till de mer omfattande systemen, säger Hanna Berggren som avslutning.