Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

MiljöExpressen – företaget med fokus på miljön

MiljöExpressen AB i Malmö erbjuder service på gatubrunnar och filter för vatten-, kemikalie- och oljespill.
Verksamheten drivs av Per Olsson sedan 2009 och i familjeföretaget arbetar också hans fru Marie Olsson och barnen Mikael och Sandra.

MiljöExpressen saluför filter till gatubrunnar som går direkt ut till dagvattnet. Företagets produkter är både miljömedvetna, funktionella och kostnadseffektiva.
– Vi har ungefär 8.000 filter igång om året och vår huvudsakliga sysselsättning är att köra runt och serva dessa brunnar. Vi erbjuder också tillbehör för sanering av olja efter olyckor, till exempel länsar, absorberingsmedel och brunnstätningar, berättar Per Olsson.
Kunder till MiljöExpressen är bland annat kommuner och stora åkerier från Malmö i söder till Piteå i norr, som till exempel DHL, samt renhållningsföretag som Sysav, Ragnsells, IL Recycling, Sita och Carl F.

Hög service
– Vi har hög service och kan hjälpa företag med kontakter mot myndigheterna. Pålitligheten i vårt företag är vår ledstjärna och myndigheterna känner igen våra produkter, säger Per Olsson och fortsätter:
– Vi har nästan ingen konkurrens tack vare att vi har så bra priser på unika produkter. Kunderna kräver hög service i den här branschen och hos oss får de valuta för pengarna. Dessutom är vi mycket snabba och kan leverera varor inom en timma. Har det uppstått en oljeläcka eller något annat akut så är vi på plats ännu fortare.
MiljöExpressen erbjuder enskilda produkter och hela serviceavtal för att ta hand om vår miljö. Företaget har även samarbete med andra företag som sätter miljön högt i kurs, till exempel vid slamsugning och marksanering.
– Vi håller nu på att avsluta ett projekt i Kvarnby för Malmö stad, där vi har bevakat ett gammalt skrotupplag så att inte olja rinner ut i sjön. I juni avslutade vi ett annat projekt för Södermans i Malmö, vilket innebar att de fick fortsatt tillstånd att bedriva verksamhet tack vare våra filter, berättar Per Olsson.

Marimex
Per och Marie Olsson driver också företaget Marimex AB som sköter all import och export av produkter för MiljöExpressen. Marimex har 1/5-del av de båda företagens omsättning som idag ligger på cirka fem miljoner kronor.
I juli flyttades verksamheten från Sporregatan 20 till Käglingevägen 43 i Malmö.
– Flytten gör att vi kan expandera och vi siktar på att omsätta cirka 15 miljoner kronor inom tre år. Vår framtidsvision är att vara det ledande företaget inom sanering, säger Per Olsson.
Per Olsson menar att många företag tar större ansvar för miljön än kommunerna.
– Kommunerna kräver mycket, men de gör inte lika mycket för miljön som de privata kunderna. Ett exempel är att Malmö stad har 6.000 brunnar, men de har bara 20 filter till sina brunnar från oss. DHL i Malmö har 80 brunnar och de har filter i alla.
Per Olsson satsar helhjärtat på att fortsätta utveckla MiljöExpressen till ett företag som fokuserar på kundernas behov och på arbetet med att spara vår värdefulla miljö till kommande generationer.