Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Miljöföretaget på väg mot nya äventyr

Karlshamn, Olofström och Sölvesborg har en stark samverkanstradition. Den märks inte minst genom de insatser som görs i det gemensamma miljöföretaget Västblekinge Miljö AB, VMAB. Företaget befinner sig i en förändring där man skissar på framtidens varumärke och utvecklar ett miljöföretag som ska vara ännu mer nytänkande, kreativt och innovativt.

Miljön – och alla som lever och vistas i den – kommer att vinna på de satsningar som görs inom VMAB, lovar vd:n Susanna Strandberg.
– Vi lever i en tid av förändring på flera plan, där klimathotet utgör ett. Förändring ska därför även spegla vårt arbete inom VMAB. Vi har redan tillgång till fantastiskt bra anläggningar för återvinning och biogasproduktion, och nu ska vi lyfta blicken och se mot framtiden.
Susanna förklarar att hon som nytillträdd vd vill ta ett stort kliv med VMAB – rätt in i ett nytt äventyr där man lämnar sin kostym som avfallshanteringsföretag och istället inträder framtidens beklädnad i form av miljöföretag.

Återanvända är guld
Numera pratar man inte bara om materialåtervinning. Sedan augusti 2016 finns det en ny lagstiftning kring hantering av avfall som säger att man ska ta ett steg upp på avfallstrappan, vilket innebär ett ökat fokus på att även återanvända likväl som återvinna material.
– Att kunna återanvända material och saker kommer att kräva ett nytt sätt att tänka. Som miljöföretag ska vi utgöra ett gott exempel och påvisa hur det är möjligt. Av två sämre cyklar kanske man kan bygga en ny som är fullt funktionell, som exempel. Egentligen finns det väldigt stora möjligheter i det lilla, men det kan vara svårt att identifiera dem när man inte är van att tänka så, funderar Susanna Strandberg.
Den nya lagen gäller alla kommuner i Sverige. VMAB ska visa att det går att tänka nytt och annorlunda till förmån för invånare och företag i västra Blekinge. Då måste man också öppna upp anläggningarna så att invånarna kan lämna in avfallet på rätt sätt.
– Det ska vara enkelt att göra rätt – därför måste det finnas lämpliga insamlingsplatser. På VMAB tänker vi oss också att det kan öppna nya möjligheter för jobb, med personal som sorterar det som ska återanvändas. Det är en annan sida av hållbarhet – att skapa enklare jobb, menar Susanna.

Nästa steg
VMAB samlar in matavfall genom ett fyrfackssystem. Matavfallet blir en värdefull resurs för att producera biogas som därefter kan uppgraderas till fordonsgas. Dessutom kommer biogödsel snart att produceras i samma anläggning, en värdefull resurs för jordbruket i regionen.
– VMAB bidrar till att skapa ett slutet kretslopp gällande matavfallet. Nu tittar vi på att kunna ta emot kommunernas VA-slam och även omvandla det till biogas. Det skulle också vara en del i att sluta cirkeln. Vi är mycket hoppfulla för framtiden, säger Susanna Strandberg.
VMAB spelar en viktig roll i att informera invånare i Karlshamn, Olofström och Sölvesborg när det gäller att kunna agera mer miljöriktigt. Dessutom ska man arbeta för att underlätta för en långsiktig minimering av avfallet. Det blir nästa steg upp i avfallstrappan.