Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Miljöfrågan i centrum på Örebro Airport

Örebro Airport arbetar för att bli Sveriges tredje största fraktflygplats. Regionens goda infrastruktur möjliggör ytterligare tillväxt men samtidigt ställs högre krav på att utveckla logistiklösningar med minskad miljöpåverkan.

– Flyget kan göra stor skillnad i framtiden, vi verkar för att ligga i framkant inom miljöområdet, säger Cecilia Larsson, miljö- och säkerhetsansvarig på Örebro Airport.
Att Örebro län utgör en av Sveriges mest snabbväxande logistikregioner har mycket att göra med infrastrukturen och närheten till Oslo och Stockholm. Inom området möts flyg, väg och järnväg på ett sätt som optimerar multimodala transportlösningar. Den kraftiga ökningen inom e-handelns utveckling bidrar till att göra Örebro till ett av Sveriges – kanske till och med Norra Europas – främsta logistiknav.
– Detta skall vi naturligtvis även utnyttja i samverkan kring miljöfrågan.

Nationell knytpunkt för transporter
Örebro Airport ligger strategiskt vid vägnätet E20 och E18, i närheten av Sveriges starkaste järnvägsknut i Hallsberg. Vardagligen opereras fraktlinjeflyg på Örebro Airport med DHL, TNT/FedEx och Posten med frakt som flygs in/ut mellan internationell mark och Sverige. Flygplatsområdet har vuxit och idag arbetar runt 500 personer på området med flygplatsrelaterade tjänster. Från Örebro Airport erbjuds en mängd charterdestinationer samt reguljärflyg till Copenhagen Airport och Malmö. Inom passagerartrafiken reser årligen över 100 000 personer.
Flyget pekas ofta ut som en miljöbov, men utvecklingen inom flygindustrin medför att det moderna flyget blir allt mer hållbart. Både Örebro Airport och de operatörer som verkar här lägger allt mer fokus på miljöfrågorna.
– Fraktvolymerna har ökat med över 25 procent under de senaste åren, och efterfrågan kring utveckling av passagerarflyg fortsätter att öka. Örebro Airport stimulerar ekonomisk tillväxt för regionen – och flyget kan på sikt göra stor skillnad då utvecklingen går mot att bli allt mer miljöeffektivt med nya bränslen, nya motorer, lättviktskomponenter samt ökad fyllnadsgrad. Det börjar vi rusta för nu, understryker Cecilia Larsson.

Fossilfri flygplats
Örebro Airport ska bli fossilfri genom hela verksamheten, vilket då innefattar all markbunden verksamhet. Dessutom ska man som resenär kunna klimatkompensera hela sin resa, oavsett vilken linje man flyger.
– Örebro Airport har stora ambitioner på miljöområdet, där visionen är att vara ledande när det gäller hållbarhet.
Just nu pågår en kartläggning över hela flygplatsen inklusive alla verksamheter som finns på området. Det genomförs byte till fossilfria bränslen i maskinparken och effektivisering av energianvändning i lokalerna och övrig verksamhet.
– På flygplatsen är vi även aktiva med att engagera oss i olika miljöprojekt, och att samverka med nyckelpartners med hög hållbarhetskompetens, avslutar Cecilia Larsson.