Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Miljöfrämjande samverkan ligger i tiden

Det talas ofta om vilka fördelar som finns med samverkan mellan offentliga och privata aktörer, men frågan ställs samtidigt om hur det går till i praktiken? I Gävle har det kommunala energibolaget Gävle Energi och börsnoterade BillerudKorsnäs bevisat att man kan åstadkomma mycket mer tillsammans, än var och en för sig.

Gävle Energi och BillerudKorsnäs skrev historia när de valde att bilda samägda Bomhus Energi för cirka sju år sedan. Genom att slå sina påsar ihop och bygga en gemensam anläggning för produktion av ånga, värme och kraft kunde de tillsammans bygga något mycket större än vad som hade varit möjligt med två separata investeringar.
– Jag tror inte det goda samarbetet var självklart från början men nu upplever jag det som viktigt för samtliga parter, säger Henrik Rystedt, vd för Bomhus Energi.

En lösning i tiden
Rent konkret är dagens verksamhet inom Bomhus Energi uppbyggd kring ett biokraftvärmeverk som levererar energi till industrins processer och värme till Gävles fjärrvärmenät, samarbetet har även ökat mängden restvärme som BillerudKorsnäs levererar till Gävles fjärrvärmenät.
Kraftvärmeverk levererar el och värme samtidigt, och i Bomhus Energi eldas kraftverket huvudsakligen med förnybart bränsle från BillerudKorsnäs i form av bark, spån och biofiber. Anläggningen ger alltså inte bara ägarbolagen en fjäder i hatten som miljöfrämjande företag, utan står även för en långsiktig och trygg energi- och värmeförsörjning i Gävle.
Bomhus Energi och BillerudKorsnäs bidrar även starkt till att fasa ut oljeberoendet i Gävle och sänkt mängden fossil olja med 40 000 m3 per år. Det gör Gävle Energi och BillerudKorsnäs ökade samarbete och satsning med Bomhus Energi till en lösning som verkligen ligger i tiden.

Modell för samverkan
Bomhus Energi kan ses som en modell för hur ett bra samarbetsprojekt kan genomföras. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att sådana samarbeten inte byggs över en dag. Gävle Energi och BillerudKorsnäs hade ett långvarigt samarbete även innan bildandet av Bomhus Energi, men det förstärktes och manifesterades för framtiden genom den stora saminvesteringen.
– Bomhus Energi är ett bevis på att det går att förverkliga idéer om samverkan mellan det offentliga och det privata. Dessutom är det ett samarbete som överträffat alla förväntningar. Om det kan inspirera till fler satsningar på andra håll så ser vi en ännu ljusare framtid framför oss, avslutar Henrik Rystedt med.