Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Miljöinsats när gamla maskiner får nytt liv

I tider av oro kring framtida klimatförändringar börjar allt fler industrier se över sin egen miljöpåverkan. Gamla maskiner ersätts med nya, mer effektiva alternativ – mycket för att bibehålla konkurrenskraft, men samtidigt görs en insats för miljön. En intressant fråga kretsar kring vad som händer med de maskiner som byts ut? Ingenjörsföretaget Promts grundare Anders Gustafsson har svaret.

– Promt ger gamla maskiner nytt liv och har under de senaste tio åren varit en viktig partner för industriföretag som vill uppdatera, skala upp, flytta eller på annat sätt göra ombyggnationer och förändringar i sin anläggning. Vi flyttar maskiner och hela processlinjer både inom och utanför Sverige, berättar Anders inledningsvis.
Att det finns ekonomiska incitament bidrar naturligtvis till att öka intresset för att flytta hela eller delar av industriella anläggningar. Maskiner som inte längre anses vara konkurrenskraftiga i Sverige kan mycket väl utgöra en resurs som är guld värd i andra delar av världen. Att flytta en hel processindustri är dock inget man gör över en natt.

Tydlig miljöprofil
Karlstadbaserade Promt har byggt upp en gedigen erfarenhet och kompetens kring att flytta avancerade, stora anläggningar inom exempelvis pappers- och massaindustrin, kraftsegmentet och tillverkande industri sedan 2006. Företagets rötter går dock tillbaka till början av 1990-talet då Anders Gustafsson fokuserade på konsulttjänster, något som än idag finns med som komplement till flyttverksamheten.
– Att flytta och driftsätta stora industrianläggningar utgör idag mer än hälften av vår verksamhet, men vi har också en tydlig energi- och miljöprofil som genomsyrar övriga affärsområden. Vi hjälper processindustrin med allt från traditionell anläggningskonstruktion till avancerade energikarteringar och beräkningar för värmeåtervinning, förklarar Anders Gustafsson.
Ett exempel på återkommande uppdrag är energikarteringar för pumpoptimering. Promt gör bland annat detaljkonstruktioner för pulverbrännare som allt oftare ersätter oljebrännare inom den moderna industrin. Anders berättar att det nu pågår en uppstart där Promt har tagit fram tillverkningsritningar för fyra pulverbrännare på 25 MW vardera. Projekt av liknande kaliber är återkommande i Promts orderbok.

Optimala anläggningar
En av Promts främsta styrkor är förmågan att kombinera ny och befintlig utrustning i komplexa, helt skräddarsydda projekt.
– Genom att fokusera på investeringar på rätt nivå för varje kund maximeras nyttan av varje spenderad krona, vi bidrar således till att skapa ökad lönsamhet i kundernas anläggningar. Tack vare god kännedom om processerna i många olika industrier för olika produkter och lösningar som finns på marknaden kan vi skräddarsy anläggningar som är absolut optimala både tekniskt och ekonomiskt för kundens verksamhet.
Promts kompetens är bred och företaget medverkar i hela projektprocessen – från förstudier och behovsanalys till installation och driftstagning av komplett anläggning.
– Vi är specifikt framstående när det gäller modernisering av befintliga anläggningar med långsiktig hållbarhet i fokus. Promt kan även bidra till att förbättra processer i befintliga anläggningar utan att det krävs en omfattande nyinvestering. I alla projekt strävar vi efter att uppnå bästa tänkbara totalekonomi för kunden och under åren har vi skapat ett gott renommé baserat på det, säger Anders Gustafsson som avslutning.