Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Miljöklassat företagshotell med hela Öresundsregionen inom räckhåll

Ett av Öresundsregionens modernaste kontorshotell ligger mitt i en harmonisk småstadsidyll, omgivet av den skånska naturen men samtidigt på bekvämt pendlingsavstånd till både Kastrup och Sturup. Dessutom med de flesta centralorter i sydvästra Skåne inom räckhåll. Kometens företagshotell i Staffanstorp välkomnar såväl nya som etablerade företag till en inspirerande miljö med gott om plats för nya idéer.

Kometens företagshotell öppnade för drygt två år sedan och blev snabbt en spännande mötesplats för företag. Staffanstorps Kommunfastigheter valde att bygga det nya huset dels för att kunna samla flera kommunala bolag på ett ställe samt för att locka nya företag till kommunen. Samtidigt har befintliga företag kunnat dra nytta av kontorshotellet som en plattform för nya kontakter och utökad samverkan.
– Flera kommunala bolag finns idag samlade i företagshotellets lokaler. Utöver det finns det plats för privata företag som kan dra nytta av att samverka med den kommunala sfären samt med varandra. Det har blivit ett utbyte utöver all förväntan, säger Linn Ahlström, förvaltare på Staffanstorps kommunfastigheter.

Samverkanskultur och korta avstånd
Staffanstorp är allmänt känd som en företagsvänlig kommun med en god samverkanskultur mellan det offentliga och privata. Staffanstorp drar nytta av de korta beslutsvägar som präglar en mindre kommun där avståndet mellan olika aktörer aldrig är speciellt långt.
– För att stärka samverkanskulturen och dessutom främja utvecklingen av nya verksamheter finns även affärsrådgivningsverksamhet etablerad på Kometens företagshotell. Business pPort erbjuder nätverkande, utbildningar, företagslots och seminarier, och vi från vårt håll erbjuder attraktiva lokaler. Tillsammans kan vi skräddarsy mycket bra lösningar för de flesta typer av företag, inklusive nystartade verksamheter, berättar Linn vidare.
Övrig verksamhet bland de nuvarande företagen på företagshotellet skiftar från fastighetssystem och byggbolag till konsultverksamhet inom såväl IT som inom hälsobranschen. Samtliga är smarta företag som insett fördelen med att verka i centrala Staffanstorp, mitt i Öresundsregionen, i lokaler där man förutom det egna kontoret dessutom får fri tillgång till mervärden som bemannad reception, konferenslokaler, lånecykel samt dusch och bastu.

Utvecklar Kometen
Staffanstorps kommunfastigheters bestånd utgörs till största delen av verksamhetslokaler i form av skolor, förskolor och service- och omsorgsfastigheter, men även fritidslokaler som badanläggningar och sporthallar. Kometen är det första kontorshotellet i kommunal regi, samt ett av regionens mest moderna med tillgång till den senaste tekniken vad gäller kommunikation och IT-system.
– När vi planerade för utveckling av Kometen sattes ambitionsnivån högt redan från början både vad gäller kontorshotellets läge, attraktionskraft och funktion. Dessutom ville vi ha en hög miljöprofil och det arbetet har resulterat i att fastigheten certifierats som Miljöklassad Byggnad Guld*.
Linn Ahlström avslöjar att det dessutom finns möjlighet att bygga ytterligare en fastighet för liknande verksamhet. Det slutgiltiga beslutet är ännu inte taget men en del förberedelser är gjorda för att i framtiden kunna bygga ett minst lika framgångsrikt företagshotell till i centrala Staffanstorp.

* Miljöklassningsmetoden Miljöklassad Byggnad innehåller tre områden
där byggnaden ska klassas: Energi, Innemiljö samt Material och kemikalier
Miljöklassningssystemets mål är att premiera låg energianvändning med liten miljöbelastning,
god innemiljö och bra materialval samt kunskap om vad som är inbyggt i byggnaden.

Klassning sker i fyra olika nivåer: KLASSAD, BRONS, SILVER och
GULD, där GULD är bäst.

Källa: Swedish Green Building Council