Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Miljölösningar ger konkurrensfördelar

Stora sjöentreprenader och vindkraftsfundament samt renovering av broar kombineras med fartygsdykeri och uthyrning av specialutrustning för marin verksamhet i Marconkoncernen. Inget arbete tycks för svårt för de olika Marconföretagen som dagligen löser nya utmaningar i tuffa miljöer.

Marcongruppen omfattar fyra innovativa företag med specialistkompetens inom sina respektive områden. Tillsammans står Marcon Teknik AB, Svensk Sjöentreprenad AB, Frog Marine Service AB och Marcon Windpower AB för en kompetens och bredd där kunderna erbjuds helhetslösningar inom allt från nybyggnation av vindkraftsfundament till underhåll av offshoreanläggningar. Inom gruppen erbjuds även inspektionstjänster i alla tänkbara vattenmiljöer.

Problemlösning i tuffa miljöer
Marconföretagen är ständigt på jakt efter duktiga hantverkare. Att lära sig dyka är inte det centrala utan här gäller det framförallt att man är en kompetent formsnickare eller betongarbetare som är intresserad av att arbeta i varierande och spännande miljöer. Att arbeta till havs skiljer sig oerhört mycket från betongarbete på land. Den tuffa miljön ställer helt andra krav, här gäller det inte minst att vara kvicktänkt och snabbt kunna lösa problem om de uppstår.
– Vi har en ständig rekrytering där vi letar efter drivna individer som verkligen vill arbeta i annorlunda miljöer. Vi kommer aldrig att vara ett lågprisalternativ utan konkurrerar framförallt med vår framstående kompetens. Vi har tillgång till ändamålsenlig och anpassad utrustning, vi investerar kontinuerligt i ny teknik och vi satsar på vår personal. Bland våra anställda finns det ett antal personer som varit med sedan starten och som har flera decenniers erfarenhet, berättar Bill Söderberg, VD på Frog Marine Service.

Snabbt på plats
Marcongruppen och dess dotterbolag var tidigt ute när det gällde att kvalitetsäkra verksamheten enligt ISO-standard.
– Sverige är vår största marknad men vi får uppdrag över hela Skandinavien och även ute i Europa. Då är ISO-standarden viktig eftersom den visar att vi förhåller oss till internationellt föreskrivna regler och arbetar med ständiga förbättringar. Vår största volym av resurser finns i Sverige men vi kan snabbt vara på plats och serva fartyg som lägger till i hela Skandinavien. Vi har även varit på uppdrag i bland annat Storbritannien och utanför Marockos kust, berättar Bill Söderberg vidare.

Redo för nya utmaningar
Marconföretagen har en stark miljöprägel. Ett konkret exempel som understryker det är en nyinvestering i en långt automatiserad utrustning för rengöring av fartygsskrov. Beläggningar på skrovet medför förhöjd förbrukning av bunkerolja och medför därmed både ökade kostnader och en högre miljöbelastning. Med hjälp av en robot avlägsnas beläggningen utan att skada havsmiljön.
– I vanliga fall skrubbas skroven och det som lossnar, det vill säga havstuplaner och alger, får ofta en bit bottenfärg med sig vilket på sikt kan orsaka obalans i den marina miljön. Med hjälp av det nya systemet löser vi problemet genom att föroreningar och beläggningar sugs upp och tas om hand. Metoden medför att man slipper sanera hamnområdet och förhindrar också spridning av främmande arter i nya miljöer, upplyser Bill Söderberg.
Marcongruppen är i dagsläget den enda aktören i Skandinavien som kan erbjuda lösningen men tekniken går raskt framåt och snart kan man vänta sig fler konkurrenter även här. Bill Söderberg är dock inte orolig. Han avslutar här med:
– Vi har många olika verksamheter i vår företagsgrupp, och det gör oss starka. Vi har en växande kundgrupp inom vindkraftsektorn, där vi monterar prefabricerade fundament ute till havs. Våra prefabricerade vindkraftsfundament är godkända för offshoreinstallationer av American Bureau of Shipping. Vi räknar med att den havsbaserade vindkraften kommer att ta fart i Sverige framöver – då är vi redo för nya utmaningar!