Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

Miljömedveten logistikpartner att räkna med

Miljömedvetna val kan leda till mer affärer på sikt. Det är i alla fall Regionförbundet Örebros vision och huvudsakliga mål med det nystartade projektet Utveckling av grönare logistiktjänster. Örebrobaserade TMR Logistics samt dotterbolaget TMRail har miljöanpassade transporter som affärsidé och medverkar aktivt i projektet.

Nyetablerade TMRail förenar åkeribranschens flexibilitet med järnvägens styrkor avseende volymkapacitet och miljömedvetenhet. Företaget tillför ett nytt fokus på intermodala transporter med Örebro som knutpunkt. TMRail gör TMR Logistics till en heltäckande logistikpartner i Örebroregionen, en partner att räkna med även för de mest omfattande uppdragen i fråga om volym och tidspress.

Full kontroll över hela transportkedjan
En kontakt som sköter hela logistiken, från leverantör till slutkund med alla delmoment effektivt integrerade, har blivit ett mycket eftertraktat koncept. Genom att etablera TMRail är kedjan sluten och TMR Logistics har full kontroll över hela transportkedjan.
TMR Logistics etablerades i nuvarande form 2012, men har sina rötter i TM Terminal som för snart tio år sedan startades som en intermodal länk mellan Göteborgs hamn och Örebro. Innan dess hade grundaren Tommy Jonsson varit helt inriktad på lastbilstransporter, men med stort intresse för att skapa mer långsiktigt och miljömässigt hållbara logistiktjänster.
– Det började med att en kund frågade mig om jag var intresserad av att starta upp tågtrafik mellan Örebro och Göteborgs hamn, ett steg som jag förvisso tyckte var djärvt men som senare visade sig mycket lyckosamt. Idag styr vi våra egna transporter och flöden, säger en nöjd Tommy Jonsson.
Med kontroll över samtliga moment i kedjan har TMR Logistics och TMRail ett mycket fördelaktigt läge på en konkurrensutsatt marknad. De största fördelarna är de korta beslutsvägarna och att man verkar nära regionen, kunderna finns inom en radie på cirka tio mil.

Miljöanpassat är det bästa alternativet
Nu när miljödebatten är överst på agendan både i Sverige och Europa är TMR Logistics och TMRails koncept högaktuellt. Att använda terminaler som ligger så nära som möjligt, med så korta biltransporter som möjligt är naturligtvis att föredra både ur kostnads- och miljösynpunkt.
– Vi hoppas att vår medverkan i Regionförbundets projekt kan bidra till att stärka vår marknadsandel. Med tydlig miljöprofilering kan vi visa våra kunder att vår helhetslösning är det allra bästa alternativet, även ur ekonomisk synpunkt eftersom vi själva styr hela processen, förklarar Tommy Jonsson.
Det handlar om betydande besparingar för kunden, eftersom en aktör sköter helheten och därmed kan effektivisera och samordna kundens transporter i större utsträckning.

Hoppas på ny terminal
Tommy Jonsson avslöjar att nästa steg kan omfatta mycket stora investeringar. Närmare bestämt i en ny terminal eftersom den nuvarande börjar bli för liten för en så pass kraftigt expanderade region.
TMR Logistics driftar nuvarande anläggning fram till 2017, men innan dess behövs ett beslut om huruvida man får bygga en helt ny terminal, något som Tommy Jonsson hoppas på. Det skulle stärka hela regionen, menar han.