Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Miljön i fokus hos Petrobio

PetroBio som utvecklar och levererar brännare och förbränningsutrustning har i många år satsat på förnyelsebara energikällor. Redan under 1980-talet började man tillverka produkter som kan eldas med biobränslen och det är en utveckling som fortsatt.

I drygt 50 år har PetroBio levererat energisystem. Från början dominerade leveranser till fjärrvärme och företaget växte i takt med fjärrvärmeindustrin. Nu levererar man system till ett flertal branscher som process- och tillverkningsindustrin, sjöfart, asfaltsverk och fjärrvärmeverk. System för både förnyelsebara och fossila bränslen. Med ökande krav och målsättningar att minska användandet av fossila bränslen så har PetroBio utvecklat anläggningar där bränslet är träpulver, pulver som antingen kommer från nedmalda träpellets eller sågspån. Man har också riktat in sig på bioolja.

– Det händer väldigt mycket intressant inom miljöområdet och det finns starka incitamentssystem för att satsa på förnyelsebar energi. Skatterna höjs på fossila bränslen och hela Europa har ett gemensamt mål att satsa mer på förnyelsebar energi, säger Johanna Lindén, VD för PetroBio.
– Vi jobbar med bioolja och träpulver när det gäller förnybar energi och det är träpulver som är vår paradgren.

De fördelar som finns med fossila bränslen som olja och gas kan också fås med träpulver, till exempel en snabb reglering av anläggningen.
– Våra applikationer bygger vanligen på pellets som mals ned till pulver. Pellets är en säker och stabil handelsvara som även är kvalitetssäkrad och det gör att den är lätt att få tag på för våra kunder. Trä är också ett förnybart energislag som inte är väderberoende som till exempel sol- eller vindenergi. Det gör att vi fyller en viktig nisch.

Hos PetroBio finns kompetensen att följa ett projekt ända från planeringsstadiet till färdig anläggning.
– Vi är en leverantör av brännare men också en leverantör av hela entreprenader. Vi kan komma in redan på idéstadiet och vara med som rådgivare, bygga anläggningen och sedan svara för service när den tagits i drift. Vi är ett bolag med lång erfarenhet och vi står för helheten, säger Johanna Lindén.