Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Miljövänlig återvinning av takpapp

Visionen för Tarpaper Recycling i Hasslarp utanför Helsingborg är att marknadsföra och främja miljövänlig återvinning av takpapp på global nivå.
Företaget ingår i moderbolaget Enviso Group, som äger flera dotterbolag inom miljö- och återvinningsindustrin.

Tarpaper Recycling grundades 2006 med målet att skapa ett hållbart företag inom återvinning av takpapp.
– Gammal takpapp innehåller sand, gräsfiber och bitumen som är en raffinerad oljeprodukt. Vi säljer bitumen från takpappen till asfaltstillverkning, berättar företagets ägare Karsten Rasmussen.
Tarpaper Recycling är ett av de första företagen i världen som har systematiskt etablerat en återvinningsprocess för takpappsavfall. Fram till idag har bortskaffandet av takpappsavfall antingen hanterats via deponering eller via förbränningsanläggningar. Att kunna erbjuda framtida intressenter denna återvinningsmetod är till stor fördel för miljön liksom miljöstyrelsens prioriteringar om ökad återvinningsalternativ.
Tarpaper Recycling har etablerat partnerskap i värdekedjan för insamling, hantering, behandling och återvinning av takpappsavfall till produktion av asfalt.

Bitumen
Den primära orsaken till återvinning av takpapp är återanvändningsmöjligheten av bitumen, som är en raffinerad oljeprodukt. Då olja är en råvara med en knapp tillgänglighet i framtiden är återvinningsmöjligheten därför väldigt intressant.
Genom att kontinuerligt utveckla och tillämpa den senaste tekniken och återvinningsprocessen vill Tarpaper Recycling utgöra ett mervärde för framtida intressenter.
Tarpaper Recycling har som målsättning att vara en ”Preferred” samarbetspartner.

Ett prisbelönat koncept
Tarpaper Recycling tog emot två pris under 2012 för sitt sätt att återvinna takpapp: Det Stora Innovationspriset och Årets Avfallsbehandlare. Under året har man hjälpt otaliga företag att komma till rätta med sitt takpappsavfall och bidragit till att göra nya produkter av avfallet.
– De två priserna har gett oss mycket reklam och jag märker att många väljer nu att återanvända det som går att återanvända, säger Karsten Rasmussen.
Bland företag som levererar sitt takpapp för återvinning till Tarpaper Recycling kan nämnas Lotus Maskin & Transport AB, InkooShipping, Stena Recycling, Sita, Icopal, Renova och NKR.