Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Miljövänliga Scanfill i Ystad har fått sitt stora genombrott!

Ystadbaserade företaget Scanfill, som ingår i Polykemikoncernen, har fått sitt definitiva genombrott. Danska förpackningsföretaget PlusPack satsar fullt ut på det svenska miljövänligare förpackningsmaterialet!
Vi har nu helt och hållet gått över till Scanfill-materialet i vår Bistro-serie. Här har vi övergett PP och använder nu Scanfills miljövänligare material. Det som är oerhört glädjande är att våra kunder är mycket positiva, säger Anette Christensen, Business Development Manager på PlusPack.

Bistroserien används till färdigmat som värms i mikrovågsugn.
Att vi använder Scanfill-materialet ger såväl tillverkningsfördelar som miljöfördelar. Genom att använda Scanfill minskar vi energiåtgången i tillverkningsprocessen. Koldioxidutsläppet blir avsevärt mindre och dessutom minskar vi vattenåtgången, understryker Anette Christensen.
Anette Christensen ser många nya användningsområden för Scanfill-materialet.
Ja, absolut. Scanfill-materialet har stora fördelar jämfört såväl med med PP som CPET. Detta innebär att vi kan också kan gå över till Scanfill-material där vi i dag använder CPET. Scanfill-materialet tål högre värme och behåller också sin stabilitet vid högre temperaturer.

Stora ekonomiska fördelar
Det finns ett stort intresse från våra kunder när det gäller Scanfill.
Även i Norge har Scanfill-materialet fått mycket stor uppmärksamhet. Detta inte minst beroende på att i Norge kan Livsmedelsproducenterna spara emballageavgiften på 1,15 NOK per kilo vid användandet av Scanfill. Detta betyder självklart mycket, understryker Anette Christensen.
Vi ser att Scanfill-materialet har stora möjligheter att bidra till nya spännande lösningar inom förpackningsbranschen, understryker Anette Christensen.
Jan Boberg, försäljningschef och vice vd på Scanfill, ser samarbetet med PlusPack som ett kvitto på Scanfills definitiva genombrott.
Vårt samarbete med PlusPack är mycket givande. Intresset för Scanfill har ökat oerhört mycket och vi ser väldigt ljust på framtiden, understryker Jan Boberg.

Scanfill i Riksdagen
Scanfill bjöds också in till Riksdagen för att presentera det nya svenska miljövänligare förpackningsmaterialet. Ett 20 tal intresserade riksdagsledamöter samlades när Polykemis VD och delägare Ola Hugoson och Karl Banke från bolagets utvecklingsavdelning höll ett seminarium Scanfill.
-Det här var oerhört intressant att få ta del av. Det är viktigt att hushålla med jordens tillgångar. Scanfill-materialet är ett viktigt och miljövänligare material som absolut bör lyftas fram som ett gott exempel inom svenskt näringsliv, underströk Boriana Åberg (m) .
Ola Hugoson och Karl Banke bjöd på en intressant föreläsning som verkligen engagerade åhörarna.
-Det var riktigt intressant att se hur engagerade riksdagsledamöterna var. Vi fick många spännande frågor kring allt ifrån hur vår etablering i Kina fungerade
till mycket initierade frågor kring Scanfill-materialet, berättar Ola Hugoson efter seminariet i Riksdagen.
Ledamöterna diskuterade hur man i Sverige kan stimulera till att använda miljövänligare förpackningsmaterial.

Ledamöterna häpnade!
– Det är självklart viktigt att finna ekonomiska incitament för att stimulera och förhoppningsvis påskynda processen som medför att vi i Sverige använder mer miljövänliga förpackningsmaterial, menade bland annat Gunilla Nordgren (m).
Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, var också inne på samma linje.
När Karl Banke gav följande exempel häpnade ledamöterna:
-Om vi ersätter de 10 000 ton polystyrenmaterial som årligen förbrukas i Sverige inom förpackningsindustrin med Scanfill-material får vi följande positiva förändringar på miljön.
Vi minskar då utsläppen av koldioxid(växthusgaser) årligen med 24 000 ton.
Dessutom sparar vi energi motsvarande 130 GWh. Vilket motsvarar 26 000 normalvillors årliga energiåtgång , eller att 100 bilister kan köra 1000 gånger mellan Ystad och Riksgränsen.
Karl Bankes exempel fick riksdagsledamöterna att verkligen diskutera vikten av förändringar inom förpackningsindustrin.
– Scanfill och den här typen av förpackningsmaterial är absolut framtiden och visar också på svenskt entreprenörskap när det är som bäst, avslutade Boriana Åberg.