Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Miljövänligare papperstillverkning och en grönare värld är Akzo Nobels kall

Innovationer utvecklas och tillämpas ibland lite annorlunda än vad som var tänkt från början. Det är något som Stefan Fritiofsson, platschef på Akzo Nobels kemifabrik i Kvarntorp, är mycket väl medveten om.

Kvarntorpsfabriken byggdes från början för att tillverka fosfatfria tvättmedel, men inriktningen blev snabbt en annan i takt med att man insåg vilka fantastiska möjligheter som fanns inom betydligt större tillämpningsområden. Som inom pappers- och massaindustrin, till exempel.

Från tvättmedel till kelatbildare
Det som i slutet av 60-talet började med en diskussion kring fosfatfria tvättmedel utvecklades sedermera till en storskalig produktion av så kallade kelatbildare, som i huvudsak används inom pappers- och massaindustrin för att underlätta blekningsprocessen.
– Kraftigt förenklat fungerar kelatbildare så att de binder metalljonerna i pappersmassan vilket i sin tur bidrar till att minska förbrukningen av de kemikalier som behövs för att bleka massan, förklarar Stefan Fritiofsson.
På så vis är kelatbildare en produkt som dels underlättar en del av tillverkningsprocessen och skapar ökad lönsamhet för papperstillverkare, och dels bidrar till en mindre miljöpåverkan eftersom mängden blekmedel som behövs kraftigt minskar med användning av kelatbildare.
Den nordiska marknaden samt Ryssland är huvudmarknader för Akzo Nobels kelatbildare, eftersom mycket av den skogsråvara som används inom pappers- och massaindustrin finns just här. För att möta en större efterfrågan på miljöanpassade produkter har systerfabriken i Holland även utvecklat en grön kelatbildare, som framställs med biologiska råvaror.

Mikronäringsämnen gör världen grönare
På Akzo Nobel Functional Chemicals AB i Kvarntorp, som ligger i Kumla kommun, utvecklas och tillverkas även mikronäringsämnen med järn. Precis som kelatbildare är det en produktfamilj som gjort Akzo Nobel världsledande inom en mycket nischad kategori.
– Mikronäringsämnen används inom jordbruket världen över för att förbättra den odlingsbara jordens kvalitet och därmed få en rikare skörd. Det är framförallt jordar med höga pH-värden, det vill säga alkaliska jordar, som behöver tillföras mikronäringsämnen. Det som gör just våra mikronäringsämnen speciella är att de innehåller järn som är lättillgängligt för växterna, detta i sin tur gör växternas blad grönare och hela skörden frodigare.
Stefan Fritiofsson menar att man faktiskt kan säga att Akzo Nobel med sina specialutvecklade mikronäringsämnen bidrar till att göra världen lite grönare.
– I stort sett hela Sydeuropa utgör en stor och växande marknad för våra mikronäringsämnen, men vi säljer produkten över hela världen. Mikronäringsämnen är en säker och hållbar produkt som bidrar till ökad hållbarhet i en livsviktig bransch, nämligen jordbruket, som förser oss med mat. Vi är givetvis mycket stolta över att få vara en del av den hållbara utvecklingen i samhället, säger Stefan.

Satsar på Kvarntorp
Att det finns stabilitet och viss förutsägbarhet i tillgången på energi är ett exempel på varför Sverige i sin helhet lämpar sig för tillverkande industriverksamhet. Och visst satsar Akzo Nobel mycket på att utveckla fabriken i Kvarntorp.
– Vi har mycket kompetens samlad här och det finns även mycket annat som är avgörande för att vi ska fortsätta utveckla vår verksamhet just i Kvarntorp. Vi har i vår fabrik skapat mycket effektiva flöden och därmed kan vi konkurrera globalt. Nu har vi även en del spännande nylanseringar på gång med nya varianter inom respektive produktkategori. Framtiden ser tämligen ljus ut, avslutar Stefan Fritiofsson.