Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

Milstolpe passerad för Hexicon

Byggandet har börjat för Hexicons skotska anläggning Dounreay Trì, en flytande plattform med två vindkraftverk. Anläggningen är den första i sitt slag och markerar således ett stort steg för Hexicon som utvecklare av morgondagens hållbara energilösningar.

Dounreay Trì är resultatet av många års arbete på väg mot ett teknikskifte för utvinning av vindenergi till havs, där man inte kan ställa kraftverken på botten. Nu passerar Hexicon nästa milstolpe. Världens första anläggning av det här slaget kommer att kopplas in på det skotska stamnätet om cirka 16 månader, med en totalt installerad kapacitet på 10 MW – tillräckligt för att förse 8.000 hushåll med el.

Unikt svenskt koncept
Hexicons anläggning är ett unikt och ett innovativt svenskt koncept med fler än ett vindkraftverk på en flytande plattform. Anläggningens design har ekonomiska, miljömässiga och tekniska fördelar.
Två turbiner på en plattform ger för det första ekonomiska skalfördelar med ett lägre pris per kWh. För det andra innebär tekniken ett minskat intrång på havsbotten då plattformen flyter och endast har ankare, påverkan på fiskarnas miljö blir då avsevärt mindre. För det tredje är det enklare att underhålla och reparera då man kan landa på plattformen i tuffare väderförhållanden.
– Konceptet uppfanns i Sverige och har global potential. Vid 2030 beräknas 500 flytande vindturbiner vara installerade globalt, jämfört med enbart en handfull idag. Nästa steg för oss är att bygga en hel park. Den skotska anläggningen ökar våra chanser att lyckas med detta, menar Henrik Baltscheffsky, vd på Hexicon.

Viktigt för klimatmålen
Britterna driver på marknaden för flytande vindkraft. Hexicons Dounreay Trì är en av endast tre anläggningar som kommer att realiseras inom det skotska teknikstödsystemet. Hela världen visar ett stort intresse inför denna utveckling.
– Byggstarten i sig är också ett kvitto på att vi är på rätt väg och att vi driver på teknikutvecklingen, säger Henrik Baltscheffsky.
Hexicons ambition är att visa att konstruktionen med två vindkraftverk på en flytande plattform inte bara är konkurrenskraftig utan att tekniken också är mogen att skala upp, både till flytande parker och för olika marknader runt om i världen. Det hårda klimatet utanför Skottlands kust kommer att visa konkurrenskraften i konceptet.
– Det är många elbolag och regeringar som förstår att beslut måste tas nu om klimatmålen ska kunna nås. Vill man ha ny elproduktion till havs 2025 så är det faktiskt nu det ska hända, säger Maurice Jenkens, marknadschef för Hexicon.
Hexicon ser redan nu en global marknad och tittar parallellt på Japan, Taiwan, Frankrike och USA.

Kort om Hexicon
Hexicon är ett svenskt utvecklingsbolag med teknik för flytande elproduktion till havs. Fokus är utveckling av möjligheter för nya projekt och exploatering av havets enorma energiresurser. Hexicons upparbetade kunnande och olika patent ger bolaget en god position bland den övriga konkurrensen på världsmarknaden för flytande vindkraft.