Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Mimab och APM Terminal i starkt samarbete

Logistik- och industriservicebolaget Mimab börjar bli ett välkänt namn i branschen. Allt fler blir medvetna om vem som ligger bakom den effektiva logistiken när det gäller stuff och crossdockning i Göteborgs hamn. Tillsammans med hamnoperatören APM Terminals blir Mimab ännu starkare.

I sin ursprungliga terminal, före detta Chiquitaterminalen i Skandiahamnen i Göteborgs hamn, har Mimab sedan flera år tillbaka utvecklat och drivit en omfattande crossdockningsverksamhet för skogs och industriprodukter för export. Tack vare det strategiska läget och tillämpning av ny teknik ger denna verksamhet stora miljöfördelar.
Efter många framgångsrika år har Mimab valt att storsatsa ännu en gång, först genom att bygga upp en terminal för import av hållbara fasta bränslen för Geminor AS, så kallade RDF-bränslen. Den satsningen har i sin tur följts av förra årets gemensamma etablering tillsammans med APM-Terminals av en skogsterminal för hantering av bland annat sågade trävaror, råvirke och massa.

Göteborg det enda alternativet
Tack vare dessa investeringar kommer fler att välja Göteborgs hamn som utskeppningshamn för skogsprodukter. Hamnoperatören APM Terminals har i sin tur gjort stora investeringar i så kallade Loadplates, en toppmodern maskinpark för hantering av skogsprodukter i hamnen.
Göteborgs hamn är bästa tänkbara nav för skogsvaruexport. Ingen annan hamn kan erbjuda förbindelser med direktanlöp mot de riktigt stora transportnaven i världen. Skogsägarna slipper härmed fördyrande åtgärder som att köpa flera trader för att transportera samma gods.
– Vi på Mimab och våra samarbetspartners på APM Terminals ser till att skogstransporten stuffas snabbt och effektivt för att därefter skeppas direkt till slutdestinationen – alltså en väg direkt till marknaden. För detta är Göteborgs hamn det enda kommersiella alternativet, understryker Michael Bergman.
Dagens maxkapacitet på ytor och terminal är ungefär 2000 TEU, vilket motsvarar 1000 containrar, per vecka. Idag ligger nivåerna på ungefär hälften men Michael Bergman ser mycket ljust på framtiden med möjlighet till större volymer tack vare nya möjligheter inom skogsbranschen.

Håller sina löften
Hamnoperatören APM Terminals är en mycket bra samarbetspartner, tycker Michael Bergman. Mimab är naturligtvis beroende av att containerhamnen fungerar bra, så att mer gods letar sig in i Göteborgs hamn istället för att ta andra vägar för sin resa mot kontinenten och världen.
– Tack vare de stora satsningar som APM Terminals har gjort kan vi se mycket ljust på framtiden. Tillsammans är vi ett mycket konkurrenskraftigt team. Vi på Mimab kommer framgent att fortsätta satsa på flexibilitet och göra kundorienterade investeringar.
Att alltid kunna leverera det som utlovats är av högsta prioritet och det är på den vägen som grundarna och tillika ägarna Michael och Mathias Bergman lyckats ta Mimab till nästa nivå. Michael Bergman avslutar med orden:
– Vi har byggt ett helt företag på att alltid hålla vad vi lovar – och det kommer vi att fortsätta med. Vi värdesätter långvariga kontakter och ser fram emot att få skriva nya avtal med stora aktörer inom skogsindustrin.