Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Mimabs senaste investeringar matchar storbolagens

Göteborgsbaserade Mimab bevisar gång på gång att man löser kundernas logistik oavsett omfattning. Att alltid kunna leverera det som utlovats är av högsta prioritet och det är på den vägen som grundarna Michael och Mathias Bergman lyckats ta företaget till en helt ny nivå.

Under de två senaste åren har Mimab vuxit sig minst tre gånger större med rejäla upptrappningar i både kapacitet och personalstyrka. Många börjar nog klia sig i huvudet och undra hur det är möjligt att på så kort tid etablera en så pass stark position i Sveriges näst största stad och tillika en av Skandinaviens främsta hamnar. Svaret kan sammanfattas på ett enkelt sätt: Mimab är familjeföretaget som vågar satsa i stil med storbolagen.

Från en till fyra terminaler
Efter övertagandet av Chiquitas gamla lokaler i Skandiahamnen har Mimab öppnat ytterligare tre terminaler i Göteborgs hamn.
I sin ursprungliga terminal har Mimab byggt upp en omfattande crossdockningsverksamhet med stora miljöfördelar. Det handlar om betydande investeringar som följts av fortsatt modiga drag då Mimab gått vidare med uppbyggnad av en terminal för import av hållbara fasta bränslen, så kallade RDF-bränslen. Den satsningen har följts av etablering av en virkes- respektive en massaterminal.
– Vi har under en längre tid diskuterat behovet av att utveckla vår hantering av containergods och projektlaster. Att vi valde att satsa på virkeshantering har att göra med en stigande efterfrågan globalt, där svensk skogsråvara eftertraktas allt mer. Virket lastas i containrar och skickas från vår nya terminal i Skandiahamnen – vi kan lasta för i princip hela världen, säger Michael Bergman.
Den nya virkesterminalen, liksom massaterminalen som är under uppbyggnad i skrivande stund, är båda mycket bra exempel på hur Mimab bidrar till att locka mer gods till Göteborgs hamn. Det är ett välkommet tilltag i tider då konkurrensen blir allt tuffare för alla svenska hamnar.
– Vår främsta styrka är att vi kan agera snabbt och vi löser alltid kundens logistik, fortsätter Michael. Vi har byggt ett helt företag på att alltid hålla vad vi lovar – och det kommer vi fortsätta med. Vi värdesätter långvariga kontakter och ser fram emot att få skriva nya avtal med stora aktörer inom pappers- och massaindustrin.

Alla vinner på långsiktighet
Det finns alltid utmaningar inom transportbranschen och att arbeta med logistik kräver aktiv problemlösning på stående fot i princip dagligen. Med fyra stora terminalbyggnader i hjärtat av Skandiahamnen har Mimab lyckats etablera en mycket stabil grund att bygga vidare på. Företaget står väl rustade med över 30 anställda och en enorm samlad kompetens.
– Året blev inte som vi först planerat, men trots att vi tappade volymer i samband med strejken i Göteborgs hamn innan sommaren så har stora delar av godset redan letat sig tillbaka. Jag tror att det har mycket att göra med vår servicenivå och förmåga att agera kundorienterat. Som tidigare nämnt så bygger vi gärna långvariga kontakter och det vinner alla på i längden – kunden, Mimab och Göteborgs hamn, avslutar Michael Bergman med.